Skład Zespołu:

1. Maria Kuca-Mulak- Przewodnicząca
2. Jolanta Badnura
3. Aleksandra Cieślik
4. Bożena Dąbrowska
5. Urszula Fronc
6. Karina Guzy
7. Monika Hanejko
8. Elżbieta Kasztelan
9. Klaudia Krasucka
10. Monika Krystaszek
11. Danuta Ziółkowska
12. Celina Najduch
13. Jolanta Patrzyńska
14. Barbara Porwoł
15. Mirosława Rejek
16. Elżbieta Walczuk-Tarnowska
17. Adriana Wiernicka
18. Grażyna Zarzycka
19. Ewa Pawlikowska-Walczuk
20. Magdalena Jabłońska
21. Joanna Klęsk

 

Cele Zespołu:

  1. Integracja środowiska pielęgniarek psychiatrycznych
  2. Organizacja regionalnych konferencji naukowo-szkoleniowych
  3. Promowanie zawodu pielęgniarki
  4. Omawianie bieżących problemów w życiu zawodowym i ich rozwiązywanie
  5. Wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów
  6. Współpraca z innymi zespołami problemowymi
  7. Tworzenie procedur i standardów dotyczących pracy pielęgniarek psychiatrycznych