Skład Zespołu:

1. Grażyna Bonek-Wytrych
2. Maria Pakosz
3. Krystyna Klimaszewska 
4. Beata Nazimek
5. Mirosława Szwajca
6. Agnieszka Wojciechowska
7. Jolanta Prusek


Zadania Zespołu:

  • integracja osób zajmujących funkcje kierownicze w pielęgniarstwie na poziomie lecznictwa stacjonarnego
  • zajmowanie stanowiska w sprawach kluczowych dla kierowniczej kadry pielęgniarskiej w zakresie zarządzania i organizacji w zakładach opieki stacjonarnej inicjowanie i propagowanie rozwiązań służących nowoczesnym metodom zarządzania opieką pielęgniarską
  • propagowanie rozwiązań organizacyjnych mających na celu umocnienie pielęgniarstwa w zakładach opieki stacjonarnej
  • wspieranie działań na rzecz opracowania strategii dalszego rozwoju zarządzania w pielęgniarstwie
  • współpraca z innymi organizacjami zawodowymi
  • redagowanie biuletynu Nasze Sprawy poświęconej tematyce zarządzania organizacji pracy w pielęgniarstwie
  • organizowanie konferencji , spotkań kadry kierowniczej ,propagowanie pozytywnych przykładów zarządzania w pielęgniarstwie

Terminy spotkań członków Zespołu na rok