Skład Zespołu:
1. Agnieszka Młynarska - Przewodnicząca
2. Beata Dębska
3. Adriana Kowalik-Kabat
4. Joanna Świerczek
5. Danuta Frączak
6. Zofia Nowak-Kapusta
7. Renata Patynko
8. Monika Barwicka