Skład Komisji ds praktyk pielęgniarek i położnych oraz rejestru działalności regulowanej:

1. Jadwiga Zasuń- Przewodnicząca,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  32 209 04 15 do 17 wew. 32

2. Magdalena Gral

3. Piotr Gzocha

4. Krystyna Klimaszewska

5. Grażyna Sajewicz

6. Bogusława Siciarz

7. Renata Żmudzińska

8. Ewa Kornacka

 

Do zadań Komisji należy przeprowadzanie wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Dla Państwa został uruchomiony adres mailowy w celu kontaktu z Komisją: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin komisji praktyk.pdf)Regulamin komisji praktyk.pdf[ ]60 kB

Komisja Kształcenia działa przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach i udziela członkom Izby pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych.

Pomoc uzależniona jest od posiadania na ten cel środków finansowych, których wysokość określa corocznie uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.


Skład komisji:

 1. Hanna Dobrowolska- Przewodnicząca,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  32 209 04 15-17 wew 26
 2. Beata Podsiadło
 3. Dorota Czechowska
 4. Jolanta Dyla
 5. Iwona Borchulska
 6. Bartosz Szczudłowski 
 7. Anna Głos 
 8. Grażyna Morawska 
 9. Krystyna Cieślik 
 10. Bogusława Serzysko 
 11. Marta Piórkowska
 

Informujemy, iż w stosunku do wniosków o refundację kosztów kursu w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ukończonego u innego organizatora kształcenia zastosowanie mają postanowienia regulaminu obowiązującego*w dniu rozpoczęcia kursu bądź specjalizacji*, o której refundację stara się wnioskodawca.

Regulamin udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji od 21.05.2020 znajduje się tutaj...

Wniosek o refundację kosztów kształcenia wyd XI od 21.05.2020 znajduje się tutaj...

Wniosek o stypendium wyd.IV od 21.05.2020 znajduje sie tutaj...

Oświadczenie dotyczące wniosku o sfinansowanie kosztów udziału biernego w krajowej lub międzynarodowej konferencji, sympozjum, zjeździe naukowym od 21.05.2020 znajduje się tutaj...

Komisja Socjalna zajmuje się organizacją i prowadzeniem instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych.


Skład Komisji Socjalnej:

1. Bogusława Siciarz- Przewodnicząca 

2. Bożena Bednarczyk

3. Kamila Czechowska-Tomala

4. Ewa Don

5. Marta Dyduch

 

Spotkania Komisji Socjalnej w roku 2020 odbywać się będą raz w miesiącu, w ostatni wtorek miesiąca.

Dla Państwa został uruchomiony adres mailowy do Komisji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Mail ma charakter informacyjny, wszystkie wnioski nadal będą rejestrowane przez OIPIP. 

Jednym z zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych jest organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych


Realizując to zadanie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 22 lutego 2012 roku podjęła uchwałę nr 134/2012 w sprawie funduszu samopomocowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.Fundusz samopomocowy przeznaczony jest na udzielanie samopomocy oraz innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych – członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Świadczenia z fundusz samopomocowego udzielane są w formach:

1) pomocy socjalnej:

a) zapomóg pośmiertnych,

b) zapomóg losowych,

c) zapomóg dla pielęgniarek i położnych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

d) pożyczek socjalnych;

2) pożyczek dla studiujących odpłatnie pielęgniarek i położnych;

3) pożyczek na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej;

4) pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych,

5) pomocy w formie skierowania na leczenie sanatoryjne.


Wysokość funduszu samopomocowego oraz sposób jego rozdysponowania określa Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w uchwałach budżetowych.

Zapraszamy do zapoznania się z działem "Działalność samopomocowa".