Z dniem 20 września ulega zmianie numer telefonu Działu Prawnego, pod którym Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (spełniający warunki określone w Regulaminie udzielania porad prawnych) mogą uzyskać poradę prawną.

Od w/w dnia poradę prawną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu +48 690 415 649.

Terminy i godziny dyżurów telefonicznych pozostają bez zmian, tj. będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek od godziny 10.00 do 15.00.