STUDIA I i II STOPNIA

Wykaz umiejętności, jakie nabywa absolwent studiów I i II stopnia studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo został zamieszczony w załączniku odpowiednio nr 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego z dnia 26 lipca 2019 r. W/w akt prawny obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 do nadal.

1) pielęgniarstwo: a)  studia I stopnia   pdf 1

                          b)  studia II stopnia  pdf 2

2) położnictwo: a)  studia I stopnia   pdf 3

                       b)  studia II stopnia  pdf 4

Wcześniej obowiązywało rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

 

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, KURS KWALIFIKACYJNY, KURS SPECJALISTYCZNY

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka/położna po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego lub kursu specjalistycznego jest określany w treści programu danej formy kształcenia (zwykle na samym końcu takiego dokumentu). Treść w/w programów jest dostępna na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

1) szkolenie specjalizacyjne   https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/sz-spec-aktul-22/

2) kurs kwalifikacyjny   https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/kursy-kwalifikacyjne-2/

3) kurs specjalistyczny https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/kursy-specjalistyczne/