Uchwała Nr 105/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 25 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany zasad przyznawania jednorazowej zapomogi specjalnej, finansowej dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w załączniku.

Wniosek o przyznanie zapomogi chorobowej, losowej i pośmiertnej znajduje się tutaj

Szanowni Państwo,

w związku z ogromną ilością nieczytelnych i wysyłanych w złej jakości plików uprzejmie informujemy, iż wnioski o zapomogę specjalną z tytułu zakażenia wirusem SARS-COV-2 będą przyjmowane wyłącznie papierowo - za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie OIPiP.

Wnioski przesyłane mailowo nie będą rozpatrywane.

Wnioski niekompletnie wypełnione również pozostaną bez rozpatrzenia.

Dotyczy wszystkich nowych wniosków, tj. składanych od dnia 17.12.2020 r.

Uchwała nr 359/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku w przedmiocie ustanowienia jednorazowej zapomogi specjalnej z tytułu śmierci Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z powodu choroby COVID-19 w załączniku.

Dzieckiem w rozumienie niniejszej uchwały jest spokrewniona ze zmarłym członkiem samorządu zawodowego w linii prostej w pierwszym stopniu osoba zarówno pełnoletnia jak i niepełnoletnia.

W imieniu osoby niepełnoletniej działa przedstawiciel ustawowy tzw. rodzic lub opiekun prawny.

Załączniki:
Pobierz plik (20200603131010.pdf)20200603131010.pdf[ ]73 kB

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi błędami na składanych przez petentów wnioskach w sprawie odprowadzania składek uprzejmie informujemy, iż samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych powstał na mocy Ustawy Sejmu z dnia 19 kwietnia 1991r a zatem liczy sobie 28 lat.
Prosimy uwzględniać ten fakt przy wypełnianiu wniosków np. o gratyfikację emerytalną

Szanowni Państwo,
w załączeniu Regulamin przyznawania jednorazowej gratyfikacji emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wraz z wnioskiem do pobrania.
Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z pomocy.

Załączniki:
Pobierz plik (Wzór wniosku, Gratyfikacja emerytalna od 25.02.2021.pdf)Wzór wniosku gratyfikacja emerytalna[Wzór wniosku Gratyfikacja emerytalna od 25.02.2021]197 kB
Pobierz plik (Regulamin - gratyfikacja emerytalna od 25.02.2021.pdf)Regulamin gratyfikacja emerytalna[Regulamin - gratyfikacja emerytalna od 25.02.2021]333 kB