Informujemy, iż z dniem 1 listopada 2021r. zmianie ulega wysokość pożyczki przyznawanej z funduszu pomocy socjalnej. Kwota pożyczki wyniesie 3 000,00 zł. Nowe wnioski dostępne będą w biurze OIPIP. Stosowna informacja przekazana zostanie również do zakładów pracy.