Szkolenie przygotowuje uczestnika do pełnienia zadań Inspektora (IOD) w placówce medycznej oraz wskazuje jak dostosować prowadzoną działalność leczniczą do nowych regulacji RODO. Zakres szkolenia poszerzony został o aktualne regulacje prawne, oraz wskazówki postępowania wynikające ze stanu epidemii.

Kurs przeznaczony jest dla:

Osób, które pełnią lub będą pełnić funkcję Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w placówce medycznej
Administratora Danych Osobowych (ADO), którym w zależności od struktury placówki jest Właściciel lub Dyrektor zobowiązany w dalszej kolejności do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO).
Pracowników działów kadrowo- personalnych, administratorów systemów informatycznych, którzy chcą pogłębić swoja wiedzę nt. ochrony danych osobowych oraz funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w placówce medycznej.

Cele i obszar tematyczny:

Przygotowanie pracownika do objęcia i pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kto nie może być inspektorem w placówce? Jakie są zadania, obowiązki i odpowiedzialność IODO w podmiocie leczniczym?
Pogłębienie wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych w placówce medycznej. Czyli pozyskanie aktualnej wiedzy w zakresie ochrony danych.
Zabepieczenie placówki medycznej pod względem wymagań RODO (standardy  techniczne i organizacyjne) i powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Doskonalenie kompetencji zarządczych z zakresu ochrony danych osobowych. Kwestia oceny ryzyka przetwarzania danych i inne istotne kompetencje z zakresu operowania danymi.
Omówienie przebiegu i zakresu kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych minęły już niemal dwa lata od czasu obowiązywania przepisów związanych z RODO. Uczestnik dowie się jaka jest praktyka kontroli oraz jakie są realne konsekwencje błędów w zakresie ochrony danych i jak przede wszystkim przygotować się na kontrolę.
Omówienie zasad przetwarzania danych w czasie epidemii: zbieranie danych do kwestionariusza COVID- 19, teleporady, e-recepty, świadczenie pracy w formie zdalnej.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Struktura zarządzania ochroną danych osobowych
Wybrane pojęcia i regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych
Zadania i uprawnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Zasady powoływania Inspektora Ochrony Danych
Rola i zadania Inspektora Ochrony  Danych
Zakres uprawnień i odpowiedzialności pozostałych osób przetwarzających dane osobowe
2. Przegląd aktualnych zmian w ochronie danych osobowych
Nowe kategorie danych wrażliwych
Stosowanie podejścia opartego na ryzyku- etapy działań podejmowanych w celu przeprowadzania ogólnej oceny ryzyka utraty poufności, integralności, dostępności danych oraz oceny skutków dla ochrony danych
Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślne ustawienie prywatności 
Bezpieczeństwo elektronicznego przetwarzania danych
Powierzenia przetwarzania danych osobowych
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzanych danych osobowych względem organu nadrzędnego oraz osób, których te dane dotyczą
Przetwarzanie danych osobowych w okresie pandemii
3. Przygotowanie placówki medycznej do zmian w ochronie danych osobowych zgodnie z RODO
Zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
Dostosowanie dokumentacji ochrony danych osobowych do aktualnych wymagań prawnych
Aktualizacja wewnętrznych regulacji w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia
Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych
4. Przygotowanie do kontroli podmiotu leczniczego z zakresu wymagań RODO
Zakres sprawdzeń
Metodologia dokonywania sprawdzeń
Organizacja procesu sprawdzania 
5. Kontrola Urzędu Ochrony Danych w branży medycznej 
Zakres sprawdzeń – jak sytuacja epidemiologiczna wpływa na kontrolę?
Rodzaj i tryb kontroli
Działania pokontrolne

Prowadzący to ekspert i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych.

Wojciech Krówczyński doktor nauk ekonomicznych i finansów. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obszar badań naukowych: problematyka kosztów gospodarowania danymi osobowymi w podmiotach leczniczych oraz zarządzanie w praktyce lekarskiej. Inspektor ochrony danych. Doradca zawodowy. Audytor ISO 9001 i 18001 z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Związany z branżą medyczną od 1989 roku. Prowadzi wykłady, audyty, szkolenia oraz konsultacje w zakresie zarządzania jakością i ochrony danych osobowych. Posiada zweryfikowane doświadczenia w realizacji projektów dotyczących rozwoju kompetencji personelu medycznego, komunikacji marketingowej i wzmacniania wizerunku placówki medycznej.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, wykorzystując zróżnicowane metody nauczania.

Wykład będący wprowadzeniem do danego obszaru tematycznego. Trener stara się już od pierwszych minut zachęcić do czynnego uczestnictwa w wykładach.
Prezentacja multimedialna przygotowana przez trenera. Zawiera cenne informacje i wskazówki w zakresie prowadzonego kursu. Wersję online otrzymuje każdy z uczestników.
Ćwiczenia wykonywane indywidualne, omawiane na forum grupy
Studia przypadków pozyskiwanie nowej wiedzy na podstawie prezentowanych studiów przypadków. Przykłady przytaczane przez trenera lub bezpośrednio pochodzących od uczestników. Ważny i cenny element przyswajanej wiedzy dla uczestników.
Dyskusja Moderowana podczas której uczestnicy będą mieli okazję wymiany swoich doświadczeń oraz podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami z innymi uczestnikami szkolenia oraz wypracowania optymalnych dla siebie rozwiązań.
W trakcie zajęć omówione zostaną zasady prawne, techniczno- organizacyjne oraz praktyka ich wdrażania. W ramach kursu jest możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji, również po jego zakończeniu.

Warunki uczestnictwa:

Oferowane przez nasz szkolenie dostępne jest w formie kursu online realizowanego poprzez platformę Zoom, która umożliwia Państwu:
•    udział w kursie prowadzonym w czasie rzeczywistym przez trenera, Wojciecha Krówczyńskiego,
•    zapoznanie z materiałami opracowanymi przez trenera i udostępnianymi na ekranie w trakcie szkolenia,
•    zadawanie pytań,
•    uczestniczenie w szkoleniu przy użyciu komputera lub urządzeń mobilnych dzięki bezpłatnej aplikacji Zoom

Pakiet 1

Udział w kursie
Materiały w wersji elektronicznej
Certyfikat
600 zł brutto

Dostępne terminy:

27.01.2023, 9.00-15.00 (online, przez platformę Zoom)
W przypadku chęci zgłoszenia udziału, zapraszamy do kontaktu: 
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - proszę o podanie nazwy placówki, adresu, numeru NIP, imion i nazwisk zgłaszanych osób, numeru i maila kontaktowego
Telefon: 533 163 882
Rejestracja internetowa - Tutaj

Dokonanie zgłoszenia telefonicznego lub poprzez odesłanie uzupełnionego formularza, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń. Dostępny jest on na stronie: www.mcbkonferencje.pl/szkolenia