W dniu 31.03.2022  roku zorganizowano IX Ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych” przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działający w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach.

Wysłano bardzo dużą ilość zgłoszeń, niestety z powodu ograniczeń związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym w kraju (Pandemia COVID-19) można było zakwalifikować do uczestnictwa w konferencji tylko 162 osoby. Uczestnicy przyjechali między innymi z Warszawy, Nysy, Bielska – Białej, Kielc, Częstochowy, Kędzierzyna – Koźla, Krapkowic, Rzeszowa, Krakowa, Miechowa, Radoszewnicy i Gostynia. Uczestnicy konferencji reprezentowali różne oddziały szpitalne, poradnie, hospicjum i opiekę domową.

Uroczystego otwarcia konferencji i przywitania uczestników dokonała Iwona Woźniak – przewodnicząca komitetu organizacyjnego.

Członkowie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologiznego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach od lewej strony Aneta Kamińska, Iwona Woźniak, Agata Machnacz

Członkowie Zespołu od lewej strony Aneta Kamińska, Iwona Woźniak, Agata Machnacz

 

W trakcie obrad przedstawiono następujące referaty:

 • Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych ” – mgr piel. Iwona Woźniak, (Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Główny Koordynator Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego SPSK im. A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach, Specjalista Pielęgniarstwa Onkologicznego, Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego  ), w prezentacji przedstawiła wyniki ankiety, która była zamieszczona na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ( zobacz wyniki ankiety). 
 • Dlaczego nowoczesne opatrunki są Nowoczesne i jak odpowiadają n potrzeby rany” – Anna Chudzik  (Medical Science Liaison Urgo Medical),omówiła problem odleżyn, profilaktyki i leczenia w kontekście wielokierunkowym. Profilaktyka jest najtańszym sposobem w leczeniu odleżyn oraz ciągłość opieki nad tymi pacjentami. Leczymy różny typ odleżyn w zależności od etiopatogenezy odleżyna zwykła, terminalna, powstała w przebiegu cukrzycy, miażdżycowa/niedokrwienna, z powodu owrzodzenia Marjolina. Wpływ niekorzystnych czynników na profilaktykę: nieefektywne rozwiązanie systemowe, sytuacja pandemiczna, mentalność społeczeństwa, niedobór specjalistów. Omówiono Strategię TIMERS, zastosowanie opatrunków zgodne do rodzaju ran. Również przedstawiono zdjęcia różnych ran i etap ich leczenia z różnych ośrodków medycznych w Polsce. Kiedy opatrunek może nie zadziałać:
  • Kiedy nie leczymy podstawowej jednostki chorobowej ( PNŻ, miażdżyca naczyń, cukrzyca).
  • Kiedy pacjent jest niedożywiony (Hipowitaminoza A+E, zaburzenia stężenia Zn we krwi).
  • Kiedy mamy do czynienia z niedotleniem w ranie.
  • Kiedy nie są przestrzegane zasady aseptyki i antyseptyki podczas zmiany opatrunku.
  • Kiedy w obrębie rany dochodzi do uszkodzeń mechanicznych, np. przy braku odciążenia.
  • Kiedy opatrunek nie został dopasowany stosownie do fazy gojenia.
  • Kiedy opatrunek nie odpowiada na potrzeby rany.
  • Kiedy jest zaburzona równowaga mikrobiologiczna w łożysku rany, tj. proteazy tnące białka ECM są bardziej aktywne niż TIMP.
  • Kiedy opatrunek jest niestarannie lub nieprawidłowo założony.
 • Doustna suplementacja pokarmowa pomaga leczyć trudne rany ” – mgr Maria Brzegowy (Specjalista żywienia klinicznego w Krakowie), zwróciła uwagę na problem niedożywienia, grupy szczególnego ryzyka: osoby starsze, z chorobami nowotworowymi i układu pokarmowego. Sygnałem alarmującym jest w krótkim czasie utrata wagi ciała około 5%-10%. Zgodnie z zaleceniami PTD podaż poszczególnych makroskładników powinna wynosić: 45% węglowodanów, 25%-40% z tłuszczów, 15%-20% z białek (ok. 1,0-1,5 g/kg masy ciała/dobę). Pacjent niedożywiony to: przedłużenie pobytu w szpitalu, wzrost kosztów leczenia, wzrost chorobowości i śmiertelności, trudne leczenie infekcji, zaburzenia krzepnięcia, pogorszenie się gojenia ran, powstanie odleżyn.
 • „Wybrane problemy pielęgnacyjno terapeutyczne w profilaktyce i leczeniu ran ” – dr hab. n o zdrowiu Dariusz Bazaliński, mgr piel. Kamila Pytlak, mgr piel. Mateusz Skórka (Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie), prelegent zwrócił uwagę, że nadal dużym problemem są odleżyny ich profilaktyka i leczenie. Występowanie odleżyn jest wielokierunkowe, w leczeniu profilaktyka jest najtańsza, niestety występuje brak ciągłości opieki nad pacjentem z odleżyną. Bardzo ważne jest zarządzanie raną, utrzymanie w dobrej kondycji pacjenta, żeby się lepiej czuł, rana nie miała nieprzyjemnego zapachu. Przypomniano o klasyfikacji odleżyn zgodnie z międzynarodowym systemem klasyfikacji opracowanym przez EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory – Europejski Panel Doradczy ds. Odleżyn) i NPUAP (American National Pressure Ulcer Advisory Panel) rozwój odleżyny mierzymy w 4-stopniowej skali. Zostały zaprezentowane zdjęcia i filmy pacjentów leczonych z powodu odleżyn. Omówiono sposoby leczenia tych pacjentów, stosowane opatrunki, środki dezynfekcyjne i efekty wyleczenia.
 • Jak skrócić czas leczenie rany? Silne dowody naukowe świadczące o skuteczności opatrunków w technologii TLC-NOSF” – dr n.med. Sebastian Borys (Specjalista diabetologii oraz chorób wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie), omówił definicję stopy cukrzycowej, skalę zachorowań na zespół stopy cukrzycowej w Polsce i na świecie. Sposoby leczenia oraz w jaki sposób zapobiegać tej chorobie, aby uniknąć amputacji kończyny. Od 19-34% diabetyków ma ranę na stopie przynajmniej raz w życiu. Badana naukowe potwierdziły, że w 90% u pacjenta leczonego prawidłowo można zapobiec amputacji kończyny. Niestety są niesatysfakcjonujące wyniki leczenia owrzodzeń (najczęstsza postać ZSC) w ciągu roku występuje 40% odsetek nawrotów, 25-krotny wzrost ryzyka amputacji. W Polsce aktualnie jest brak rejestru pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej.

Na zakończenie konferencji rozlosowano nagrody książkowe pod redakcją naukową Dariusza Bazalińskiego i Marii Kózki pt.: „Odleżyny w praktyce klinicznej. Zapobieganie i leczenie.”

Nagrody wylosowały następujące osoby:

 1. Anna Galik – Żory
 2. Paulina Maciąg – Sosnowiec.
 3. Agnieszka Zając – Jaworzno
 4. Urszula Drabiniok – Żory
 5. Katarzyna Bladziak – Sosnowiec.

W trakcie konferencji wymieniono doświadczenia zawodowe, omówiono wiele tematów i problemów spotykanych w codziennej pracy z trudno gojącymi ranami. Dlatego też, niezwykle ważną rolę odgrywa kształcenia personelu medycznego i stałe podwyższanie kwalifikacji zawodowych.

Dziękuję za udział w konferencji prelegentom, firmą medycznym, sponsorom oraz za pomoc organizacyjną w dniu konferencji paniom Anecie Kamińskiej i Agacie Machnacz.

Zapraszam na następną konferencję o tematyce leczenia ran w marcu 2023 roku.

 

 

Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego

Iwona Woźniak