Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w dodatkowym szkoleniu pn. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanym w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

termin realizacji: 6 – 8 grudnia 2021 roku, rejestracja: 8:00, rozpoczęcie: 8:30, miejsce realizacji: sala szkoleniowa na terenie miasta Katowice – lokalizacja w trakcie uzgodnień, 1 grupa – 20 miejsc.

Nabór prowadzony jest do 29 listopada 2021 roku do godz. 10:00. Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest obecność na zajęciach w wymiarze co najmniej 70% godzin szkoleniowych.

Na szkoleniu bezpłatnie zapewniamy Państwu usługę dydaktyczną, materiały dydaktyczne oraz catering. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.