Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przypomina o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2021 oraz o obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujących w praktykach pielęgniarek i położnych.

•    MZ-88 - roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 11 marca 2022r. za rok 2021);

•    MZ-89 - roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 11 marca 2022r. za rok 2021);

•    MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; (obowiązkowe - raz w roku do 31 marca 2022r. z danymi za rok 2021; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ);

Obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe, niezależnie od kodu jaki maja wpisany w księdze rejestrowej.

Jednocześnie informujemy, że realizacji obowiązku statystycznego należy dokonać w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) znajdującym się pod adresem: https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

-       Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

-       http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie-instytucje/sprawozdania-roczne-mz

-       Centrum e-Zdrowia w Warszawie https://www.cez.gov.pl/

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2021r. poz. 955, 1641), art. 57 wymienionej ustawy mówi: „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”, nierzetelne lub nieterminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych zagrożone jest również zastosowaniem sankcji, wynikających z cytowanej wyżej ustawy.