Korespondencja NIPiP z Ministerstwem Zdrowia oraz odpowiedź Pana Piotra Brombera - Podsekretarza Stanu w MZ w załącznikach.