Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły w okresie od lutego 2020 roku w systemie SMK wnioski zgłoszeniowe na kursy organizowane przez OIPiP w Katowicach, a z uwagi na stan pandemii nie zostały one uruchomione, w przypadku dalszej chęci udziału,

zobowiązane są składać nowe wnioski w systemie SMK.

Z uwagi, na dalsze utrudnienia organizacyjne, wynikające z ograniczeń w zakresie realizacji zajęć stażowych w podmiotach leczniczych, kolejne edycje kursów planowane są od września 2021 roku. Terminy będą zamieszczane na bieżąco w systemie SMK.

W dniu dzisiejszym (10-06-2021r.) Senat zatwierdził Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Więcej informacji na stronie NIPiP https://nipip.pl/senat-przyjal-poprawki-zwiekszajace-wskazniki-minimalnego-wynagrodzenia-pielegniarek-i-poloznych/

Szanowni Państwo, 

Już jutro 8 czerwca Fundacja Kobiety w chirurgii rusza z ogólnopolskim badaniem ankietowym Liczymy się mającym na celu poznanie rzeczywistej liczby kobiet pracujących w specjalizacjach zabiegowych oraz ich potrzeb. 

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym komunikatem prasowym dotyczącym projektu. W linku znajdziecie Państwo informacje dotyczące działalności Fundacji oraz szczegóły projektu Liczymy się. 

Oficjalny strat projektu oraz kampanii medialnej 8.06.

Dla mediów: https://drive.google.com/drive/folders/1O4yrcmvhIio4w6opHc1H63NUkmb1S85q?usp=sharing

Strona badania Liczymy się: http://liczymysie.org

Uchwała Nr 351/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie sfinansowania jednorazowego pobytu rehabilitacyjnego dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, którzy w związku z wykonywaniem zawodu zachorowali na COVID-19, wniosek oraz zestawienie ofert w załączniku.

Ważne!
Osoby zakwalifikowane do leczenia rehabilitacyjnego zostaną poinformowane telefonicznie lub listownie do jakiego Uzdrowiska zostały skierowane.
W przypadku rezerwacji pokoju jednoosobowego w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” w Goczałkowicach - Zdroju, członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zobowiązany jest do dokonania dopłaty w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pobytu, tj. 1.400,00 zł za 14 dni. Dopłatę do pokoju jednoosobowego należy uiścić w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”.

Każda osoba, która otrzyma skierowanie na leczenie rehabilitacyjne musi wykonać badania diagnostyczne bezwzględnie wymagane do kwalifikacji i przyjęcia do danego sanatorium.

1. Zespół Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” w Goczałkowicach - Zdroju:

  • RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19,
  • Aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy),
  • EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

2. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o. o.:

  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do rehabilitacji,
  • Badania laboratoryjne: OB, badanie moczu, morfologia, CRP,
  • W przypadku pobytu w szpitalu (ciężkiego przebiegu  COVID-19) wymagana jest dokumentacja medyczna ze szpitala (RTG klatki piersiowej, tomograf komputerowy+ opisy badań).

Kuracjusz zobowiązany jest uiścić opłatę uzdrowiskową w wysokości 2,20 zł za każdy dzień pobytu w dniu przyjazdu do Uzdrowiska.

Przyznane świadczenie z tytułu udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia rehabilitacyjnego, podlega obowiązującym przepisom prawa w zakresie opodatkowania.