Pismo Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Pana prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego w sprawie studiów podyplomowych „Master of Business Administration – MBA w Ochronie Zdrowia” w załączniku.

Z ofertą studiów można zapoznać się za pośrednictwem strony internetowej https://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/mba-w-ochronie-zdrowia/.

Opis kierunku:
W związku ze zmianami planowanymi przez Resort Zdrowia w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi osoba, która będzie aspirować do pełnienia funkcji kierowniczej podmiotu leczniczego będzie zobowiązana m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia.
Absolwent kierunku MBA w placówkach ochrony zdrowia może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Program skierowany jest do Pielęgniarek oraz Położnych przygotowujących się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia, osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

Karta promocyjna dotyczącą kierunku MBA w Ochronie Zdrowia oraz więcej informacji w załączniku.

Linki do zalogowania się na studia w wersji stacjonarnej oraz online:

Opcja stacjonarna: https://wsb.edu.pl/kierunki/studia-podyplomowe/programy-zaawansowane-mba/mba-w-ochronie-zdrowia-partner-ey-academy-of-business-dla-pielegniarek-i-poloznych.html

Opcja online: https://wsb.edu.pl/kierunki/studia-podyplomowe/programy-studiow-on-line-premium/mba-w-ochronie-zdrowia-partner-ey-academy-of-business-dla-pielegniarek-i-poloznych-online.html

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez pielęgniarki i położne dotyczącymi sposobów ubiegania się o stwierdzenie choroby zawodowej, zamieszczamy informację na temat sposobu ubiegania się o stwierdzenie choroby zawodowej oraz odpowiedź otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia na wniosek Prezydium NRPiP o uznaniu SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną.

 

*załączone pliki pochodzą ze strony Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie www.oipip.czest.pl

Załączniki:
Pobierz plik (chorobazawodowa.pdf)chorobazawodowa.pdf[ ]425 kB
Pobierz plik (chorobazawodowamz.pdf)chorobazawodowamz.pdf[ ]1649 kB

Szanowni Państwo,

Jesteśmy ruchem Młodzi Solidarnie z Protestem Medyków, który ma na celu wsparcie trwającego od 11 września bieżącego roku ogólnopolskiego Protestu Pracowników Ochrony Zdrowia. Pragniemy pokazać solidarność ze strajkującymi w Białym Miasteczku poprzez szereg manifestacji, które odbędą się w wielu polskich miastach 9 października 2021r.

W Katowicach manifestacja rozpocznie się o godz. 14.30 na Placu Sejmu Śląskiego.

Następnie przemaszerujemy ul. Jagiellońską, Placem Miarki, ul. Kochanowskiego, ul. Kościuszki, Św. Jana, Rynek, al. Wojciecha Korfantego, kończąc pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.

Spotkamy się tam z przedstawicielami poszczególnych zawodów medycznych, samorządów i organizacji studenckich.

Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na Państwa obecność.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 30.09.2021 r.  nastąpiła zmiana w zakresie zasad przyznawania jednorazowej zapomogi specjalnej, finansowej w związku z zakażeniem wirusem SARS-COV-2. Dotychczas obowiązująca uchwała Nr 105/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 25.02.2021 roku w przedmiocie zmiany zasad przyznawania jednorazowej zapomogi specjalnej, finansowej dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 została uchylona. W jej miejsce wprowadzono zapis § 9a do Regulaminu pomocy socjalnej, zgodnie z którym Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, który zachorował na Covid – 19, może ubiegać się o przyznanie zapomogi chorobowej. W takim przypadku będą stosowane ogólne przepisy obowiązujące przy przyznawaniu zapomogi chorobowej, z zastrzeżeniem, iż do wniosku należy dodatkowo przedłożyć kopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego potwierdzającej hospitalizację spowodowaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (w razie pobytu w szpitalu) lub dokumentacje medyczną potwierdzającą ciężki przebieg choroby wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 leczonej w trybie ambulatoryjnej, tj. ksero historii zdrowia i choroby z leczenia (w razie leczenia ambulatoryjnego), kserokopię unijnego certyfikatu COVID oraz dodatni wynik z wymazu – testu genetycznego RT-PCR. Przy czym samo zaświadczenie lekarskie nie będzie brane pod uwagę.

Aktualne brzmienie w/w regulaminu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach: „pliki do pobrania/regulaminy”.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.     

Wnioski złożone przed dniem 30.09.2021 r. zostaną rozpoznane w oparciu o zasady określone w poprzednio obowiązującej uchwale, tj. Nr 105/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 25 lutego 2021 roku.

Informujemy, iż z dniem 1 listopada 2021r. zmianie ulega wysokość pożyczki przyznawanej z funduszu pomocy socjalnej. Kwota pożyczki wyniesie 3 000,00 zł. Nowe wnioski dostępne będą w biurze OIPIP. Stosowna informacja przekazana zostanie również do zakładów pracy.