Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Informujemy, że w systemie SMK zostały zamieszczone kursy organizowane przez OIPiP w Katowicach. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o pilne złożenie wniosku zgłoszeniowego poprzez system SMK.

1.       Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek z zakresu Endoskopii – 18.09–20.11.2021 roku (miejsce realizacji: Rybnik/Orzesze)

2.       Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Szczepienia Ochronne – 02.10–22.10.2021 roku (miejsce realizacji: Lędziny/Tarnowskie Góry/Katowice)

3.       Kurs specjalistyczny dla położnych Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – 09.10–27.11.2021 roku (miejsce realizacji: Ruda Śląska).

WAŻNE - Z uwagi na małe zainteresowanie w/w dziedzinami uruchomienie kursów uzależnione jest od liczby złożonych wniosków zgłoszeniowych.

Kolejne planowane dziedziny kształcenia będą zamieszczane na bieżąco w systemie SMK po uzyskaniu zgody na realizację zajęć stażowych w podmiotach leczniczych.

Prosimy o regularne śledzenie oferty bezpłatnych szkoleń organizowanych przez OIPiP w Katowicach w systemie SMK!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach organizuje wyjazd na Protest Pracowników Ochrony Zdrowia w Warszawie 11 września 2021 r. 

Dla osób zainteresowanych udziałem w manifestacji i przejazdem do Stolicy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach organizuje transport autokarem. By zgłosić chęć wzięcia udziału, należy wypełnić formularz znajdujący się tutaj.

Poprawne zgłoszenie zostaje potwierdzone wiadomością mailową na adres podany w formularzu.

Udział dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach jest bezpłatny.

Informujemy, że zgłoszenie jest wiążące, ze względu na konieczność imiennego ubezpieczenia uczestników.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, tel. nr: 32 209 04 15 do 17.

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu będą wysłane do zgłoszonych uczestników pocztą elektroniczną w terminie późniejszym.

Rejestracja została zakończona.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zapytania dotyczące terminu obrad XXXVIII Sprawozdawczo–Wyborczego Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przypominamy, że VII kadencja działalności samorządu zawodowego uległa przedłużeniu do 60 dni, liczonych począwszy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zgodnie bowiem z ust. 4 art. 8 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, w sytuacji gdy kadencja organów izby upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub do 30 dni po ich odwołaniu, kadencja ulega przedłużeniu z mocy ustawy do czasu wyboru organów izby na nową kadencję – nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania w/w stanów. Organy te działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów.

Powyższy zapis został wprowadzony na mocy art. 12 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493), która weszła w życie we wrześniu 2020 r.

A zatem:

Przedłużeniu uległa działalność wszystkich organów Okręgowej Izby w Katowicach, tj.: Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu oraz Okręgowego Rzecznika, a także Pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W dniu 2 sierpnia 2021 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.Zgodnie z deklaracją wspólnego zaangażowania w działania mające na celu poprawę warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia oraz konieczności uświadomienia społeczeństwa o złej sytuacji w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia i kto za ten stan faktycznie odpowiada powołano Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, w którego w skład wchodzą:

 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych: Krystyna Ptok – Przewodnicząca OZZPiP; Longina Kaczmarska – Wiceprzewodnicząca OZZPiP
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy: Grażyna Cebula- Kubat – Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego OZZL; Zdzisław Szramik – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZL
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii: Ewa Ochrymczuk Przewodnicząca OZZPDMiF; Dorota Kowalczyk-Cyran Wiceprzewodnicząca OZZPDMiF
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Radioterapii: Monika Mazur – Przewodnicząca OZZTMR; Agata Wajdzik – Wiceprzewodnicząca OZZTMR
 • z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Beata Rozner – Przewodnicząca OZZPBOAiIT; Wioletta Słowińska – Wiceprzewodnicząca OZZPBOAiIT
 • ze Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej: Beata Kalicka – Przewodnicząca ZZPMSWiAP
 • z Naczelnej Izby Lekarskiej: Artur Drobniak – Wiceprezes NRL; Michał Bulsa – członek Prezydium NRL
 • z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: Mariola Łodzińska – Wiceprezes NRPiP; Andrzej Tytuła – członek Prezydium NRPiP
 • z Krajowej Izby Fizjoterapeutów: Maciej Krawczyk – Prezes KRF; Tomasz Niewiadomski – Wiceprezes KRF
 • z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych: Alina Niewiadomska – Prezes KRDL; Matylda Kłudkowska – Wiceprezes KRDL
 • z Naczelnej Izby Aptekarskiej: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes NIA; Małgorzata Pietrzak – Wiceprezes NIA

 Oprócz pilnego spotkania z Premierem RP Komitet postuluje o:

 1. znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
 2. zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
 3. zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
 4. podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
 5. zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej

 NA 11 WRZEŚNIA 2021 r. NA GODZINĘ 12:00 ZAPLANOWANO W WARSZAWIE

WIELKI PROTEST PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

Już teraz zachęcamy do przyjazdu do Warszawy i udziału w proteście!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1.07.2021 r. telefoniczne porady prawne udzielane będą pod numerem telefonu 720 – 975 – 916 w każdy wtorek i czwartek od godziny 10.00 do godziny 15.00.

Poradę prawną można także uzyskać kierując zapytanie drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (UWAGA! w treści zapytania należy podać imię, nazwisko oraz numer PWZ).

Równocześnie przypominamy, iż:

·         do uzyskania porady prawnej jest uprawniony jedynie Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, należący do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, regularnie opłacający składki członkowskie i występujący o poradę wyłącznie w swojej sprawie dotyczącej prawa pracy lub prawa wykonywania zawodu;

·         przed uzyskaniem porady prawnej Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych jest zobowiązany do podanie swojego numeru prawa wykonywania zawodu;

·         prawnik nie oddzwania ani nie odpisuje na sms–y/mms–y (nie istnieje możliwość uzyskania porady przez sms, mms lub portal społecznościowy).