Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się trwałym upośledzeniem drożności oskrzeli (poprzez obniżenie FEV). Ze względu na liczbę zachorowań oraz zgonów na świecie POChP stanowi ogromne wyzwanie dla światowej medycyny. Na świecie na POChP choruje ok. 70 mln osób, w Polsce – ponad 2 mln, ale jedynie u 25 proc. została ona prawidłowo zdiagnozowana. Biorąc pod uwagę powyższe statystyki oraz obecną sytuację epidemiczną kluczowego znaczenia nabrała skuteczna edukacja pacjenta w zakresie prawidłowej aerozoloterapii.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim cyklu edukacyjnym dla pielęgniarek – oddychamy.online.

Szkolenia odbędą się w formie webinarów. Przygotowaliśmy 11 spotkań online w różnych terminach tak, aby mogła wziąć w nich udział jak największa liczba pielęgniarek. 

Tematyka szkoleń dotyczy aktualnych standardów w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W części teoretycznej uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodami aerozoloterapii w POChP. W części praktycznej zapoznają się z obsługą inhalatora stosowanego w chorobach płuc. Możliwe będzie również zadawanie pytań ekspertom w czasie rzeczywistym.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapraszamy do zapisywania się na wybrany termin szkolenia pod adresem: https://oddychamy.online/pielegniarki/

Dodatkowo każdy uczestnik, który zarejestruje się na wybrany warsztat będzie miał możliwość skorzystania ze szkoleń online. Znajdą tam Państwo szkolenia z dziedziny psychologii, prawa, komunikacji z pacjentami czy też szkolenia dotyczące samorozwoju.

Patronat nad projektem objęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Patronat medialny nad projektem sprawuje portal edukacyjny Pielęgniarstwo i Położnictwo w praktyce – www.pielegniarki.com.pl

Zapraszamy!!!

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez pielęgniarki i położne dotyczącymi sposobów ubiegania się o stwierdzenie choroby zawodowej, zamieszczamy informację na temat sposobu ubiegania się o stwierdzenie choroby zawodowej oraz odpowiedź otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia na wniosek Prezydium NRPiP o uznaniu SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną.

 

*załączone pliki pochodzą ze strony Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie www.oipip.czest.pl

Załączniki:
Pobierz plik (chorobazawodowa.pdf)chorobazawodowa.pdf[ ]425 kB
Pobierz plik (chorobazawodowamz.pdf)chorobazawodowamz.pdf[ ]1649 kB

Szanowni Państwo,

Jesteśmy ruchem Młodzi Solidarnie z Protestem Medyków, który ma na celu wsparcie trwającego od 11 września bieżącego roku ogólnopolskiego Protestu Pracowników Ochrony Zdrowia. Pragniemy pokazać solidarność ze strajkującymi w Białym Miasteczku poprzez szereg manifestacji, które odbędą się w wielu polskich miastach 9 października 2021r.

W Katowicach manifestacja rozpocznie się o godz. 14.30 na Placu Sejmu Śląskiego.

Następnie przemaszerujemy ul. Jagiellońską, Placem Miarki, ul. Kochanowskiego, ul. Kościuszki, Św. Jana, Rynek, al. Wojciecha Korfantego, kończąc pod Pomnikiem Powstańców Śląskich.

Spotkamy się tam z przedstawicielami poszczególnych zawodów medycznych, samorządów i organizacji studenckich.

Serdecznie zapraszamy do udziału i liczymy na Państwa obecność.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 30.09.2021 r.  nastąpiła zmiana w zakresie zasad przyznawania jednorazowej zapomogi specjalnej, finansowej w związku z zakażeniem wirusem SARS-COV-2. Dotychczas obowiązująca uchwała Nr 105/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 25.02.2021 roku w przedmiocie zmiany zasad przyznawania jednorazowej zapomogi specjalnej, finansowej dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 została uchylona. W jej miejsce wprowadzono zapis § 9a do Regulaminu pomocy socjalnej, zgodnie z którym Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, który zachorował na Covid – 19, może ubiegać się o przyznanie zapomogi chorobowej. W takim przypadku będą stosowane ogólne przepisy obowiązujące przy przyznawaniu zapomogi chorobowej, z zastrzeżeniem, iż do wniosku należy dodatkowo przedłożyć kopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego potwierdzającej hospitalizację spowodowaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (w razie pobytu w szpitalu) lub dokumentacje medyczną potwierdzającą ciężki przebieg choroby wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 leczonej w trybie ambulatoryjnej, tj. ksero historii zdrowia i choroby z leczenia (w razie leczenia ambulatoryjnego), kserokopię unijnego certyfikatu COVID oraz dodatni wynik z wymazu – testu genetycznego RT-PCR. Przy czym samo zaświadczenie lekarskie nie będzie brane pod uwagę.

Aktualne brzmienie w/w regulaminu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach: „pliki do pobrania/regulaminy”.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.     

Wnioski złożone przed dniem 30.09.2021 r. zostaną rozpoznane w oparciu o zasady określone w poprzednio obowiązującej uchwale, tj. Nr 105/2021/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 25 lutego 2021 roku.

Informujemy, iż z dniem 1 listopada 2021r. zmianie ulega wysokość pożyczki przyznawanej z funduszu pomocy socjalnej. Kwota pożyczki wyniesie 3 000,00 zł. Nowe wnioski dostępne będą w biurze OIPIP. Stosowna informacja przekazana zostanie również do zakładów pracy.

W związku z ustalaniem planów specjalizacji na 2022 rok organizowanych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach prosimy osoby zainteresowane udziałem o wypełnienie Karty wyboru specjalizacji i przesłanie jej na adres izby najpóźniej do dnia 29 października 2021 roku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informujemy, że złożone Karty wyboru specjalizacji będą podstawą do planowania poszczególnych dziedzin specjalizacji.

Prosimy o przemyślany wybór, ponieważ złożenie Karty będzie dla nas informacją, że w przypadku otwarcia wybranej dziedziny specjalizacji przystąpi Pani/Pan do niej.

WAŻNE

Karta nie będzie podstawą kwalifikacji na specjalizacje. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu kwalifikacyjnego będzie min. złożenie wniosku zgłoszeniowego  w systemie SMK (prosimy śledzić szkolenia w systemie).

Szczegółowe informacje w sprawie specjalizacji zamieszczać będziemy na bieżąco na stronie internetowej Izby.

Załączniki:
Pobierz plik (KARTA WYBORU SPECJALIZACJI.doc)KARTA WYBORU SPECJALIZACJI.doc[ ]49 kB