Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwestii wymiany dyplomu uzyskania tytułu pielęgniarki/położnej specjalisty kierowanymi do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, informujemy, iż z dniem 5.04.br. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.09.2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położonych, która m.in. wprowadza nowy wzór dyplomu uzyskania tytułu pielęgniarki/położnej specjalisty.

Dotychczasowe wzory dyplomu uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty i dyplomu uzyskania tytułu położnej specjalisty będą wykorzystywane nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r., co oznacza ze Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych może jeszcze – do wskazanej powyżej daty - wydawać w/w dyplomy na poprzednio obowiązujących wzorach. 

W/w przepisy nie przewidują konieczności wymiany dyplomów uzyskania tytułu pielęgniarki/położnej specjalisty wydane przed dniem 12 lipca 2022 r.

A ZATEM!!!
Dyplomy uzyskania tytułu pielęgniarki/położnej specjalisty wydane przed dniem 12 lipca 2022 r. (na poprzednio obowiązującym wzorze), BĘDĄ NADAL WAŻNE I NIE WYMAGAJĄ WYMIANY.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U.2022.648 z dnia 21.03.2022 r.)

Komunikat w sprawie nowych wzorów dyplomów na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych​​ https://ckppip.edu.pl/nowe-wzory-dyplom/

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny cykl szkoleń na temat:

1.    Dystocja barkowa w porodzie – jak przewidywać, jak rozpoznawać, jak postępować ?

2.    Pomoc w nagłym porodzie miednicowym

3.    Krwotok poporodowy – jak przewidywać, jak postępować ?

Miejsce szkolenia - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny MEGREZ Sp z.o.o w Tychach przy ulicy Edukacji 102 ( Szkoła Rodzenia)

Prowadzący szkolenie – prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Poręba

Czas trwania szkolenia – 4 godziny dydaktyczne (15.00 – 18.00)

Liczba uczestników – max. 10 osób

 Szkolenia prowadzone będą w piątki:

  • I edycja: 22, 29  kwietnia i 6 maja  2022 roku
  • liczba edycji uzależniona jest od zainteresowania
  • Całość szkolenia obejmuje 3 tematy

Osoby zainteresowane udziałem zobowiązane są do wypełnienia i  przesłania karty zgłoszeniowej (załącznik) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 04.04.2022 roku.

Pierwsze 10 osób zostanie zakwalifikowane na I edycję (22, 29  kwietnia i 6 maja  2022 roku), kolejne osoby na pozostałe piątki.

Osoby zakwalifikowane otrzymają zwrotnie odpowiedź na podany adres mailowy.

Szanowni Państwo,

Zarząd PSPP serdecznie zaprasza na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - NOWE WYZWANIA,

która odbędzie się w dniach 20-21 czerwiec 2022 roku w Hotelu Willa Port w Ostródzie.  

Osoby chętne do podzielenia się swoimi osiągnięciami zawodowymi, innowatorskimi metodami pracy, czy analizą przeprowadzonych badań proszone są o nadsyłanie tematów wystąpienia wraz ze streszczeniem na adres mailowy – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.03.2022 roku – wystąpienia max. do 15 minut.

Tematy swoim zakresem obejmować będą opiekę nad dzieckiem od dnia narodzin do pełnoletności, zarówno w środowisku szpitalnym jak i domowym z uwzględnieniem najnowszych trendów.

Koszt konferencji

Członkowie PSPP – 690,00 zł

Pozostali uczestnicy – 800,00 zł

Formularz zgłoszeniowy i informacje organizacyjne w załącznikach oraz do pobrania ze strony www.pspp.eu
 

Zarząd
Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Pediatrycznych

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci drogiego profesora Mariana Zembali.

Powiedzieć, że był bliski naszym sercom, to jak nic nie powiedzieć…

Wybitny kardiochirurg, były Minister Zdrowia, laureat wielu orderów i odznaczeń, lecz przede wszystkim – wspaniały człowiek… Odszedł w wieku 72 lat, pozostawiając pogrążonych w cierpieniu i żałobie bliskich, rodzinę oraz przyjaciół.

Profesor Zembala był zawsze otwarty na problemy innych, szczególnie bliski pielęgniarkom i położnym, których pracę zawsze doceniał, można by rzec - z sercem na dłoni. Takim właśnie go zapamiętamy.

Ciężko jest mówić o kimś w czasie przeszłym, podczas gdy osoba ta nadal żyje w naszych sercach. Wielu z nas ma wrażenie, iż cały świat nagle się zatrzymał, spoglądając z niedowierzaniem na pustkę, którą pozostawił po sobie Profesor Zembala.

Łączymy się w bólu i modlitwie z rodziną oraz bliskimi Pana Profesora.

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach Anna Janik

wraz z wszystkimi Członkami OIPiP w Katowicach i Pracownikami Biura OIPiP w Katowicach

 

 

Zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczące zatrudnienia pielęgniarek i położnych z Ukrainy wraz z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce znajdują się na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych https://nipip.pl/zapisy-ustawy-z-dnia-12-marca-2022-r-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-dotyczace-zatrudniania-pielegniarek-poloznych-z-ukrainy/

Szanowni Państwo,

w załączniku opracowane przez Pharmindex słowniki zawierające wybrane medyczne zwroty polskie przetłumaczone na język ukraiński, i uzupełnione o zapis FONETYCZNY.

Słowniki zostały opracowane/zweryfikowane przez zatrudnioną przez Pharmindex Poland mgr.farmacji  - obywatelkę Ukrainy.

Strona internetowa Pharmindex - https://pharmindex.pl/

 

Co robić, by inni liczyli się ze mną, moimi potrzebami i moim zdaniem

  • Sztuka stawiania granic - każdemu
  • Wychodzenie z konfliktu, budowanie porozumienia i zapobieganie konfliktom
  • Budowanie relacji opartych o wzajemny szacunek
  • Zawodowa satysfakcja, czyli jak zostawić daleko w tyle wypalenie zawodowe

Zapraszamy na:

Bezpłatne, indywidualne konsultacje i trening w zakresie budowania relacji zawodowych.

Dla każdej Pielęgniarki/Pielęgniarza, Położnych, którzy zgłoszą chęć udziału.

Konsultacje oraz indywidualny trening nie mają charakteru porady psychologicznej. Ich celem jest wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji interpersonalnych uczestników.

Konsultacje telefoniczne odbywać się będą w każdą środę i czwartek w godzinach 14.00 - 18.00 pod numerem telefonu 696 070 521 - osoba prowadząca - Pan Sławomir Ćwintal.

 

Apel Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie utworzenia korytarzy humanitarnych dla ludności Ukrainy znajduje się załączniku oraz na stronie https://nipip.pl/apel-prezydium-naczelnej-rady-pielegniarek-i-poloznych-z-dnia-8-marca-2022-r-w-sprawie-utworzenia-korytarzy-humanitarnych-dla-ludnosci-ukrainy/