Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez Członków Samorządu Zawodowego dotyczące możliwości przeniesienia lub skierowania położnych na stanowisku pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych położniczych, poniżej ponownie zamieszczamy opinię prawną w tym zakresie wydaną przez radcę prawnego - prof. nadzw. dr hab. n. prawn. Dorotę Karkowską.

Załączniki:
Pobierz plik (OPINIA PRAWNA - POŁOŻNA.pdf)OPINIA PRAWNA - POŁOŻNA.pdf[ ]2656 kB

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi, jakie powstały w ostatnim okresie czasu wynikających z konieczności poddawania pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W załączeniu pismo NIPIP z dnia 28.04.2020 r. wraz odpowiedzią ZUS z dnia 13.05.2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo_ZUS.pdf)pismo_ZUS.pdf[ ]3304 kB

Na stronie internetowej centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ukazały się wyjaśnienia dotyczące wypłat dodatkowego świadczenia dla personelu medycznego objętego ograniczeniem zatrudnienia wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-objetego-ograniczeniem-zatrudnienia-kryteria,7717.html

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-personelu-medycznego-za-prace-w-jednym-miejscu,7721.html

Szanowni Państwo,

W załączniku do niniejszego artykułu znajduje się pismo od ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara dotyczące sugerowania, iż zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w środowisku górniczym pochodzą od pielęgniarek będących żonami górników.

W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiły się przy interpretacji przepisów prawnych dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, Prezes NRPIP zwróciła się do Ministra Zdrowia o udzielenie wyjaśnień na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.

Poniżej zamieszczono odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia z dnia 6.05.2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo z NRPIP do MZ.pdf)pismo z NRPIP do MZ.pdf[ ]823 kB
Pobierz plik (odpow. MZ do NIPiP normy.pdf)odpow. MZ do NIPiP normy.pdf[ ]145 kB

Od dnia 30.04.2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Dodatkowo Minister Zdrowia skierował do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pismo, w którym polecił przekazanie podmiotom leczniczym wskazanym w treści w/w rozporządzenia, środków finansowych na wypłacenie dodatkowego świadczenia dla osób objętych ograniczeniami, stosownie do wytycznych, których treść stanowi załącznik do niniejszego polecenia.  

Poniżej zamieszczone zostały dokładne informacje dotyczące wprowadzonych na mocy rozporządzenia ograniczeń dla pielęgniarek, pielęgniarzy oraz położnych oraz wysokości i zasad wypłaty dodatkowego świadczenia z tego tytułu.