Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o zmiany w projekcie tzw. ustawy covidowej.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wskazuje, iż obowiązek zawarty w Art. 13. ust. 4 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 863[1]) jest niemożliwy do wykonania. Zapis ten nakłada na samorządy zawodowe obowiązek przekazania wojewodom lub Ministrowi Zdrowia wykazu osób, które wykonują zawody medyczne i mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Więcej informacji na stronie https://nipip.pl/naczelna-izba-pielegniarek-i-poloznych-wnioskuje-o-zmiany-w-projekcie-tzw-ustawy-covidowej/

Szanowni Państwo,

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne

Zakażenia w naszym kraju rosną lawinowo, również wśród naszych koleżanek, pielęgniarek i położnych. Zaczyna brakować łóżek i sprzętu dla chorych. Rozpoczyna się budowa polowego szpitala na terenie PGE Narodowy, w planach są też inne miejsca również w naszym województwie, To straszne, iż przyszło nam żyć w czasach kiedy obiekty sportowe, kulturalne trzeba przekształcać na placówki medyczne, scenariusz jeszcze do niedawna nie do pomyślenia ... a jednak ...

Drodzy Państwo, możemy wybudować tysiąc szpitali, zakupić tysiące respiratorów, ale ludzkich rąk nie zastąpi nic!!!

To my pielęgniarki i położne jesteśmy teraz najbardziej potrzebni, bez naszej wiedzy i doświadczenia szpital to tylko pusty budynek. Cóż nam ze sprzętu skoro nie ma komu go obsługiwać.

Dlatego zwracam się do wszystkich Państwa posiadających prawo wykonywania zawodu o wsparcie szeregów osób ratujących życie. O wsparcie naszych koleżanek, które są już bardzo zmęczone wielomiesięczną pracą na pierwszej linii walki z pandemią. Wybierając ten zawód wybraliśmy misję niesienia pomocy innym i dziś wszyscy zdajemy z tego egzamin.

Jeśli mają Państwo przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat - w obecnej sytuacji, według rozporządzenia Ministra Zdrowia, mogą Państwo podjąć zatrudnienie, a czas tej pracy zostanie zaliczony w poczet wymaganego przeszkolenia.

Proszę okażmy solidarność i razem wygrajmy tę wojnę o lepsze jutro.

Szczegółowych informacji udziela dział merytoryczny OIPIP pod nr tel 32 2090415-17 wew 14.

dr n. o zdr. Anna Janik
Przewodnicząca ORPiP w Katowicach

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 16 października 2020 r.:

1. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przekazania opinii prawnej dotyczącej pobierania przez pielęgniarki POZ materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego (w załączniku wraz z opinią);

2. Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w związku z brakiem realizacji Porozumienia z 8 lipca 2018 r. (w załączniku);

3. Pismo do Prezesa NFZ dotyczące dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca (w załączniku);

4. Pismo do Ministra Zdrowia w przedmiocie przyjęcia PWZ w formie jednostronicowego dokumentu (w załączniku);

5. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań na rzecz zwiększenia dotacji dla samorządu pielęgniarek i położnych na rok 2021 (w załączniku);

6. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia treści polecenia skierowanego do Prezesa NFZ w zakresie dodatkowego świadczenia pieniężnego (w załączniku);

7. Monitoring aktów prawnych (w załączniku).

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (pkt1.pdf)pkt1.pdf[ ]255 kB
Pobierz plik (pkt1a.pdf)pkt1a.pdf[ ]576 kB
Pobierz plik (pkt2.pdf)pkt2.pdf[ ]555 kB
Pobierz plik (pkt3.pdf)pkt3.pdf[ ]294 kB
Pobierz plik (pkt4.pdf)pkt4.pdf[ ]635 kB
Pobierz plik (pkt5.pdf)pkt5.pdf[ ]726 kB
Pobierz plik (pkt6.pdf)pkt6.pdf[ ]615 kB
Pobierz plik (20201015_NIPiP_akty prawne.pdf)20201015_NIPiP_akty prawne.pdf[ ]2380 kB