Szanowni Państwo,

Rak piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku nowotwór piersi diagnozuje się u 12 % kobiet. W Polsce obserwuje się rosnący trend umieralności a zgłaszalność uprawnionych do badań profilaktycznych Pań wynosi zaledwie około 37 %.

Nie odkładaj badań na później. Zbadaj się i zyskaj spokój.

Mammografia  jest podstawowym, bezpłatnym badaniem profilaktycznym  wykonywanym w ramach  Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka bez skierowania lekarskiego.

Do badania uprawnione są Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków:

•   nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

•   lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Z dniem 20 września ulega zmianie numer telefonu Działu Prawnego, pod którym Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (spełniający warunki określone w Regulaminie udzielania porad prawnych) mogą uzyskać poradę prawną.

Od w/w dnia poradę prawną można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu +48 690 415 649.

Terminy i godziny dyżurów telefonicznych pozostają bez zmian, tj. będą odbywać się w każdy wtorek i czwartek od godziny 10.00 do 15.00.

STUDIA I i II STOPNIA

Wykaz umiejętności, jakie nabywa absolwent studiów I i II stopnia studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo został zamieszczony w załączniku odpowiednio nr 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego z dnia 26 lipca 2019 r. W/w akt prawny obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 do nadal.

1) pielęgniarstwo: a)  studia I stopnia   pdf 1

                          b)  studia II stopnia  pdf 2

2) położnictwo: a)  studia I stopnia   pdf 3

                       b)  studia II stopnia  pdf 4

Wcześniej obowiązywało rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa.

 

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, KURS KWALIFIKACYJNY, KURS SPECJALISTYCZNY

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka/położna po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego lub kursu specjalistycznego jest określany w treści programu danej formy kształcenia (zwykle na samym końcu takiego dokumentu). Treść w/w programów jest dostępna na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

1) szkolenie specjalizacyjne   https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/sz-spec-aktul-22/

2) kurs kwalifikacyjny   https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/kursy-kwalifikacyjne-2/

3) kurs specjalistyczny https://ckppip.edu.pl/programy-ksztalcenia/kursy-specjalistyczne/

Szanowni Państwo,

Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy ORPiP w Katowicach serdecznie zaprasza na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową dla pielęgniarek i położnych operacyjnych.

Temat konferencji: „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego”

Miejsce: Hotel Q plus w Katowicach ul. Wojewódzka 12

Data: 7 października 2022  roku godz. 09:00 - 15:30

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat. Program konferencji w załączniku.

Wybitni wykładowcy, ciekawa tematyka wykładów oraz nowoczesne rozwiązania w praktyce zawodowej.

Uwaga, brak wolnych miejsc na konferencję.

kontakt tel 604 577398

mgr piel. Danuta Siemiątkowska

specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Przewodnicząca Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego

1

Resuscytacja oddechowo-krążeniowo noworodka – Łaziska Górne

19.09 - 30.09.2022

2

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Łaziska Górne/Tychy

03.10 - 25.10.2022

3

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Łaziska Górne/Zabrze

06.10 - 10.11.2022

4

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Sosnowiec

07.10 - 30.10.2022

5

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Łaziska Górne/Tychy

02.11 - 28.11.2022

6

Wywiad i badanie fizykalne - Sosnowiec

01.10 - 25.11.2022

7

Wywiad i badanie fizykalne - Sosnowiec

26.11.2022 - 27.01.2023

8

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - Sosnowiec

05.11 - 10.12.2022

9

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - Sosnowiec

17.12.2022 - 28.01.2023


WAŻNE INFORMACJE:

1.   Udział w kursie jest bezpłatny

2.   Na czas trwania zajęć teoretycznych zapewniamy usługę cateringową

3.   Uczestnik kursu otrzymuje materiały biurowe i dydaktyczne (min. pendrive, notes, długopis, książka lub skrypt)

4.   Istnieje możliwość skorzystania tylko z 1 kursu w ramach Projektu

5.   Osoby zainteresowane udziałem proszone są o złożenie wniosku na wybrany kurs w systemie SMK

6.   Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zostaną wysłane drogą mailową na wskazany w SMK adres

7.   Szczegółowych informacji udziela Dział Kształcenia OIPiP w Katowicach (Biuro Projektu) telefony: 32 256 56 00 oraz 32 209 04 15 do 17 wew. 22, 24, 26

Szanowni Państwo,

                Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w XXV Jubileuszowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 19-21 stycznia 2023 roku. Z wielką przyjemnością będziemy gościć znakomitych prelegentów, specjalistów i przyjaciół Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

                Tematem przewodnim konferencji będą słowa M. Gandhi: „Gdzie jest miłość, tam jest życie”.

                Mahatma Gandhi pragnął wzajemnego szacunku i poszanowania odmienności innych, godnego życia, poczucia bezpieczeństwa. Odczuwał potrzebę, aby ludzie sobie wzajemnie pomagali, rozwijali  w sobie ducha braterstwa i miłości. Miłość jest pierwszą wśród nieśmiertelnych rzeczy. Jest darem, nie osiągnięciem, który możemy pomnażać i obdarzać innych, ale również ją przyjmować. Kocha się za nic – nie istnieje żaden powód miłości. Mówiąc o sprawach i problemach osób, które na co dzień pochylają się nad nieuleczalnie chorymi, chcemy uczyć się miłości bezinteresownej, miłości ofiarnej i wymagającej.

                Przewodnictwo naukowe  nad Konferencją objęła prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko. Podczas Konferencji odbędzie się również Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej oraz Pielgrzymka Hospicjów Polskich na Jasną Górę.

                Nadchodzącą konferencję ponownie organizujemy dla Państwa w nowoczesnym i komfortowym Hotelu Arche****, przy ul. Oleńki 20 https://hotelczestochowa.com/, w bliskiej lokalizacji Jasnej Góry.

                Zapraszamy na XXV Jubileuszową Konferencję Naukowo – Szkoleniową Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, połączoną z obchodami 30 – lecia Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi  Częstochowskiej, która będzie wspaniałą okazją na spotkanie i wymianę doświadczeń w grupie osób zaangażowanych w realizację i rozwój opieki paliatywnej i ruchu hospicyjnego.

                Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej: https://hospicjum-konferencja.pl/2023/

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, jednodniowe szkolenia finansowane ze środków OIPiP w Katowicach na temat:

1.     Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne U DOROSŁYCH - terminy szkoleń: 7,11,25 październik; 4,10,15 listopad; 2,5 grudzień

2.     Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne U DZIECI - terminy szkoleń: 31 październik; 22 listopad; 9 grudzień

Miejsce szkolenia – Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ul. Teatralna 9, (Sala konferencyjna 6 piętro)

Godziny szkolenia -  8.00 – 14.30

Liczba uczestników – max 14 osób

Osoby zainteresowane udziałem zobowiązane są do wypełnienia formularza rejestracyjnego na konkretny termin szkolenia.

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych szkolenie w dniu:

7 października 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/dRu8YrM8PtHxaUCn7

11 października 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/ChoSCWoqku2kr3jGA

25 października 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/f64ZDn63aQiJZBxh9

4 listopada 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/dmd1UyTVvGgqCAgq8

10 listopada 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/u4GX2Gb1wuzqZodJ9

15 listopada 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/QKQsqvQwCnjd6FSC8

2 grudnia 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/txJRYocKHyqHa1386

5 grudnia 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/Xu7Mq5kx2sznbAKu9

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci szkolenie w dniu:

31 października 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/7dHUqiRzsynxaYim7

22 listopada 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/huaR214oJrUpEiGw7

9 grudnia 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/jTNZXyqH8ee1fS8h7

W przypadku braku wolnych miejsc na wybrany termin pojawi się komunikat (BRAK WOLNYCH MIEJSC NA TEN TERMIN SZKOLENIA).

Należy wtedy wybrać inny wolny termin.

Przy wypełnianiu formularza na szkolenie należy wpisać poprawny adres mailowy,  ponieważ w przypadku błędu nie zostanie przesłana zwrotna informacja na adres E-mail o rejestracji! OIPiP w Katowicach nie wysyła dodatkowego zaproszenia na szkolenie!

Osoby, które wypełnią formularz i będą chciały zrezygnować lub zmienić termin szkolenia proszone są o wcześniejszą informację mailową!

W przypadku dużego zainteresowania zaplanujemy kolejne edycje. Szczegółowe informacje pojawiać się będą na stronie internetowej Izby.

W związku z realizacją projektu „Badania przesiewowe za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej metodą poprawy wyleczalności raka płuca w makroregionie śląskim" i planowanym przeprowadzeniem w ramach w/w projektu cyklu szkoleń z zakresu Edukacji Personelu Medycznego zachęcamy do udziału w szkoleniu z zakresu profilaktyki nowotworów płuc. Szkolenia przewidziane są w formie online, dedykowane są dla kadry medycznej: personelu medycznego lekarskiego (pulmonolodzy, torakochirurdzy lekarze POZ, radiolodzy), personelu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego (Koordynatorzy Opieki Medycznej). Wszelkie informacje dostępne są pod adresem: https://www.lungcheck.pl/szkolenia oraz https://sum.edu.pl/nowotwory-pluc.

Załączniki:
Pobierz plik (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf[ ]67 kB