Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Pismo z Ministerstwa Zdrowia, które zawiera ustosunkowanie się do stanowisk Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nr:

39 - w sprawie rozszerzenia kompetencji pielęgniarki w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów z dziedziny kosmetologii i kosmetologii estetycznej oraz podjęcia działań w kierunku zmian w przepisach regulujących kształcenie podyplomowe pielęgniarek poprzez wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia umożliwiającej pielęgniarce nabyć w/w uprawnienia

40 - w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100 % podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy

41 - w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych

42 - w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

43 - w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina

w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (stanowisko 39.pdf)stanowisko 39.pdf[ ]668 kB
Pobierz plik (stanowisko 40.pdf)stanowisko 40.pdf[ ]1011 kB
Pobierz plik (stanowisko 41.pdf)stanowisko 41.pdf[ ]1018 kB
Pobierz plik (stanowisko 42.pdf)stanowisko 42.pdf[ ]1036 kB
Pobierz plik (stanowisko 43.pdf)stanowisko 43.pdf[ ]627 kB
Pobierz plik (Podsekretarz Miłkowski odp do NIPIP.pdf)Podsekretarz Miłkowski odp do NIPIP.pdf[ ]166 kB

1.    Co robić, by inni liczyli się ze mną, moimi potrzebami i moim zdaniem

2.    Sztuka stawiania granic - każdemu

3.    Wychodzenie z konfliktu, budowanie porozumienia i zapobieganie konfliktom

4.    Budowanie relacji opartych o wzajemny szacunek

5.    Zawodowa satysfakcja, czyli jak zostawić daleko w tyle wypalenie zawodowe


Zapraszamy na bezpłatne, indywidualne konsultacje i trening w zakresie budowania relacji zawodowych.

Charakter i czas spotkania ustalane są indywidualnie.

Konsultacje oraz indywidualny trening nie mają charakteru porady psychologicznej. Ich celem jest wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji interpersonalnych uczestników.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie informacji z danymi do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Trener, Pan Sławomir Ćwintal, skontaktuje się z osobą zainteresowaną celem ustalenia szczegółów przeprowadzenia konsultacji.

Szanowni Państwo,

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez NFZ  w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz pierwszy w 2022 roku będą mogły wykonać je Panie, które urodziły się w 1972 roku.

Zachęcamy, aby nie zwlekać z realizacją badań – mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia. Badanie mammograficzne umożliwia wykrycie zmian na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór pozwala na natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie stacjonowała w miejscowości: Katowice  – 21 lutego 2022 w godzinach od 10.00 do 17.00 i 22 lutego 2022 w godzinach od 9.00 do 16.00 przy Centrum Handlowym BELG, ul. Przemysłowa 3

W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Szanowni Państwo,

w imieniu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online, organizowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w ramach projektu szkoleniowego: ,,Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.

Szkolenie "Refundacja leków" odbędzie się dnia 25 stycznia 2022 r.

Każdy uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony ze sposobami finansowania w Polsce leków oraz świadczeń gwarantowanych. Zapozna się z procesem refundacyjnym, oceną skuteczności oraz określaniem kosztów terapii. Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z rolą Agencji, ułatwienie wyszukiwania informacji dot. finansowanych technologii oraz ich skuteczności i bezpieczeństwa. Każdy uczestnik wyposażony zostanie w podstawową wiedzę z zakresu analiz klinicznych i ekonomicznych.

Szkolenie dedykowane jest: dla podmiotów tworzących system ochrony zdrowia w Polsce (Akademia HTA) - pracownicy podmiotów leczniczych, w tym kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownicy organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicieli organizacji pacjentów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. szkolenia, dostępnymi na stronie projektowej:  https://power.aotm.gov.pl/refundacja_lekow.php

Formularz do pobrania: https://power.aotm.gov.pl/

Regulamin szkoleń: https://power.aotm.gov.pl/info.php

Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przypomina o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2021 oraz o obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujących w praktykach pielęgniarek i położnych.

•    MZ-88 - roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 11 marca 2022r. za rok 2021);

•    MZ-89 - roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 11 marca 2022r. za rok 2021);

•    MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; (obowiązkowe - raz w roku do 31 marca 2022r. z danymi za rok 2021; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ);

Obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe, niezależnie od kodu jaki maja wpisany w księdze rejestrowej.

Jednocześnie informujemy, że realizacji obowiązku statystycznego należy dokonać w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) znajdującym się pod adresem: https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

-       Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

-       http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie-instytucje/sprawozdania-roczne-mz

-       Centrum e-Zdrowia w Warszawie https://www.cez.gov.pl/

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2021r. poz. 955, 1641), art. 57 wymienionej ustawy mówi: „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”, nierzetelne lub nieterminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych zagrożone jest również zastosowaniem sankcji, wynikających z cytowanej wyżej ustawy.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na cykl trzech konferencji szkoleniowo-naukowych online: „Karmienie piersią w praktyce medycznej”

29.01.2022 r. 10:00 – 16:15 „Znaczenie pierwszych dni po narodzinach dla udanego startu w karmienie piersią”

12.03.2022 r. 10:00 – 16:25 „Sytuacje trudne w laktacji”

21.05.2022 r. 10:00 – 16:00 „Praktyczne wykorzystanie badań naukowych w laktacji”

10% RABATU za wykupienie dostępu do całego cyklu konferencji! 

REJESTRACJA odbywa się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY https://laktacja.org.pl/formularz-rejestracji-na-cykl-trzech-konferencji-szkoleniowo-naukowych-online-2022/

Więcej informacji o konferencji w załącznikach.