1.      Do której grupy zawodowej należy zaliczyć pielęgniarkę POZ ?

Ustawa szereguje grupy zawodowe pracowników według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, a nie według kwalifikacji, którymi legitymuje się dany pracownik. To oznacza, że niezależnie od tego, jakie wykształcenie czy specjalizacje ma dana pielęgniarka, kluczowe dla jej zaszeregowania jest ustalenie, jakie wymogi dla niej określa przepis prawa bądź wewnętrzne unormowania pracodawcy.

W przypadku pielęgniarki POZ wymogi określa przepis art. 7 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (oczywiście pracodawca może wprowadzić wyższe wymogi w ramach wewnętrznych zarządzeń):

Art.  7.  [Pielęgniarka POZ]

1. Pielęgniarka POZ to pielęgniarka, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

5) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

- z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.

2.Pielęgniarką POZ jest także pielęgniarka, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

- udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Z powyższego wynika, że pielęgniarka POZ nie musi być kwalifikowana do grupy 2 w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy (w tej grupie ustawa o najniższym wynagrodzeniu przewiduje wymóg tytułu zawodowego magistra oraz specjalizacji – z przytoczonego przepisu ustawy o poz zaś wynika, iż wystarczający jest sam tytuł zawodowy magistra, ewentualnie sama specjalizacja bez tytułu zawodowego magistra, nie ma potrzeby kumulacji tych kwalifikacji), wystarczająca będzie kwalifikacja do grupy 6 (pielęgniarka która ma jedynie kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego).

Należy podkreślić, że wymogi na danym stanowisku może określić samodzielnie pracodawca, może więc zdecydować, że dla jego potrzeb pielęgniarka POZ musi mieć wyższe wymogi niż określone ustawą i wówczas określić je tak, by pielęgniarka kwalifikowała się do grupy 2.

2. Czy ustawa obliguje do podwyższenia wynagrodzeń ?

Nie, ustawa wprowadza jedynie nowe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, jeśli pracownicy danego podmiotu mają te stawki na wyższym poziomie, nie ma obowiązku podwyższania ich wynagrodzeń.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learning Radzenie sobie z zastrzeżeniami pacjentów.

Podczas szkolenia Monika Bolanowska - trener umiejętności interpersonalnych i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem -  przedstawi koncepcję Marshalla B. Rosenberga Komunikacja bez przemocy, sposoby komunikacji docierające do źródeł zastrzeżeń pacjentów oraz strategie radzenia sobie z usłyszanymi obiekcjami, techniki komunikacji i ogólne przykłady ich zastosowania, tzn. jak nie należy rozmawiać z pacjentami i jakie są przyczyny niepowodzenia i fiaska takich rozmów, oraz jak można i należy prowadzić dialog, wykorzystując odpowiednie narzędzia i osiągając w rezultacie zamierzony efekt.

Patronat honorowy nad szkoleniem: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Patronat merytoryczny nad szkoleniem: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Szkolenie dostępne w serwisie edukacjapacjenta.pl: https://www.edukacjapacjenta.pl/szkolenia/127

Uprzejmie informujemy, że w systemie SMK zostały opublikowane następujące kursy zaplanowane w roku 2022:

1.      Pielęgniarstwo anestezjologiczne  i intensywna opieka dla pielęgniarek – Zabrze – 10.09.2022 r.-28.02.2023 r.

2.      Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek – Bytom – 02.09.2022 r. – 18.10.2022 r.

3.      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Łaziska Górne/Bytom- 08.09.2022 r.- 07.10.2022 r.

4.      Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – Łaziska Górne – 19.09.2022 r.- 30.09.2022 r.

5.      Endoskopia – Rybnik/Orzesze – 01.10.2022 r. – 26.11.2022 r.

6.      Wywiad i badanie fizykalne – Sosnowiec – 01.10.2022 r. – 25.11.2022 r.

7.      Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – Katowice/Tarnowskie Góry – 01.10.2022 r. – 15.10.2022 r.

8.      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Łaziska Górne/Zabrze – 06.10.2022 r. – 10.11.2022 r.

9.      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Łaziska Górne/Tychy – 03.10.2022 r. – 25.10.2022 r.

10.  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Sosnowiec – 07.10.2022 r. – 30.10.2022 r.

11.  Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – Łaziska Górne/Tychy – 02.11.2022 r. – 28.11.2022 r.

Osoby zainteresowane kursami zobowiązane są złożyć wniosek w systemie SMK.

WAŻNE:

 - Uruchomienie kursów uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej oraz liczby złożonych wniosków

 - Po zebraniu wymaganej liczby zgłoszeń i zakwalifikowaniu na wybrany kurs zostanie przesłana szczegółowa informacja dotycząca kursu na wskazany adres mailowy

- Do kurs kwalifikacyjnego wymagany jest 6–cio miesięczny staż pracy w zawodzie.

Wszystkie pozostałe planowane w roku 2022 kursy będą na bieżąco zamieszczane w systemie SMK !

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 22 września we Wrocławiu odbędzie się III Kongres Menedżera Zdrowia. W ramach wydarzenia omówione zostaną aktualne zmian w sektorze ochrony zdrowia oraz zostaną zaprezentowane najlepsze rozwiązania z zakresu obsługi pacjenta, prawa medycznego, finansowania oraz szeroko pojętego zarządzania podmiotem leczniczym.

Tematyka wydarzenia (pełen program wraz z opisem prelegentów znajduje się w załączniku):

Załączniki:
Pobierz plik (Program_KMZ_III_2022.pdf)Program_KMZ_III_2022.pdf[ ]572 kB
Pobierz plik (Formularz_III_KMZ.doc)Formularz_III_KMZ.doc[ ]124 kB

Szanowni Państwo,

z wielkim zaszczytem i przyjemnością zapraszamy do udziału w wyjątkowym spotkaniu podczas Kongresu Naukowo Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, które w 2022 roku obchodzi Jubileusz 20-lecia.

W tym roku spotkamy się w Sopocie w dniach 8-10 września. W programie Kongresu 13 sesji wykładowych oraz 18 warsztatów praktycznych, wszystkie w ujęciu codziennej praktyki. To co przedstawimy będzie efektem naszych 20-letnich doświadczeń.

To wyjątkowe spotkanie specjalistów, którym bliskie jest leczenie trudno gojących się ran. Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki wszystkich specjalności, ratowników medycznych, podologów i podiatrów, rehabilitantów, dietetyków, psychologów, a także studentów, którzy już niedługo będą podejmowali odpowiedzialne decyzje kliniczne.

W dniach od 8-10 września musimy być razem w Sopocie, by poprzez naszą wiedzę i doświadczenie tworzyć nowe perspektywy dla pacjentów z ranami w Polsce i na świecie.

W imieniu Organizatora i Rady Programowej,

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz Rakowska

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

Program ramowy Jubileuszowego Kongresu Naukowo Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran:

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, jednodniowe szkolenia finansowane ze środków OIPiP w Katowicach na temat:

1.     Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne U DOROSŁYCH - terminy szkoleń: 1,13,20 wrzesień; 7,11,25 październik; 4,10,15 listopad; 2,5 grudzień

2.     Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne U DZIECI - terminy szkoleń: 27 wrzesień; 31 październik; 22 listopad; 9 grudzień

Miejsce szkolenia – Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ul. Teatralna 9, (Sala konferencyjna 6 piętro)

Godziny szkolenia -  8.00 – 14.30

Liczba uczestników – max 14 osób

Osoby zainteresowane udziałem zobowiązane są do wypełnienia formularza rejestracyjnego na konkretny termin szkolenia.

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych szkolenie w dniu:

1 września 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/AZoGD7y5JCB9KEnh8

13 września 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/4u8vaLFQDerdVphL6

20 września 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/re5hUuVZLRXnweNG7

7 października 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/dRu8YrM8PtHxaUCn7

11 października 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/ChoSCWoqku2kr3jGA

25 października 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/f64ZDn63aQiJZBxh9

4 listopada 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/dmd1UyTVvGgqCAgq8

10 listopada 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/u4GX2Gb1wuzqZodJ9

15 listopada 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/QKQsqvQwCnjd6FSC8

2 grudnia 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/txJRYocKHyqHa1386

5 grudnia 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/Xu7Mq5kx2sznbAKu9

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci szkolenie w dniu:

27 września 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/XQ4YLe5yDq5byjn67

31 października 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/7dHUqiRzsynxaYim7

22 listopada 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/huaR214oJrUpEiGw7

9 grudnia 2022 roku - link do rejestracji https://forms.gle/jTNZXyqH8ee1fS8h7

W przypadku braku wolnych miejsc na wybrany termin pojawi się komunikat (BRAK WOLNYCH MIEJSC NA TEN TERMIN SZKOLENIA).

Należy wtedy wybrać inny wolny termin.

Przy wypełnianiu formularza na szkolenie należy wpisać poprawny adres mailowy,  ponieważ w przypadku błędu nie zostanie przesłana zwrotna informacja na adres E-mail o rejestracji! OIPiP w Katowicach nie wysyła dodatkowego zaproszenia na szkolenie!

Osoby, które wypełnią formularz i będą chciały zrezygnować lub zmienić termin szkolenia proszone są o wcześniejszą informację mailową!

W przypadku dużego zainteresowania zaplanujemy kolejne edycje. Szczegółowe informacje pojawiać się będą na stronie internetowej Izby.

Szanowni Państwo,

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz ostatni badanie bez skierowania lekarskiego będą mogły wykonać Panie, które urodziły się w 1953 roku.

Zachęcamy, aby nie zwlekać z realizacją badań– systematyczna mammografia umożliwiają wykrycie zmian w piersiach na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wczesna diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie stacjonowała w miejscowości: Katowice – 8 sierpnia w godzinach od 10.00 do 17.00 przy Centrum Handlowym BELG, ul. Przemysłowa 3