Regulamin dotyczący refundacji kosztów kształcenia znajduje się tutaj...

 

Regulamin przyznawania jednorazowej gratyfikacji emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę znajduje się tutaj...

 

Uwaga!!! Wnioski o refundację kosztów kształcenia wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w oryginale.

Dopuszcza się złożenie wniosku pocztą E-mail (zeskanowany wniosek wraz z załącznikami) pod warunkiem dostarczenia oryginałów dokumentów najpóźniej do dnia posiedzenia Komisji Kształcenia (nie dotyczy dyplomów specjalizacji i zaświadczeń o ukończonym kursie).

Załączniki:
Pobierz plik (zał. nr 1 - Wniosek o refundację wyd.XI.pdf)zał. nr 1 - Wniosek o refundację wyd.XI.pdf[Wniosek o refundację kosztów kształcenia 21.05.2020]231 kB
Pobierz plik (Wniosek o stypendium wyd.IV.pdf)Wniosek o stypendium wyd.IV.pdf[Wniosek o stypendium/jednorazową nagrodę 21.05.2020]335 kB
Pobierz plik (zał. nr 1a - Oświadczenie.pdf)zał. nr 1a - Oświadczenie.pdf[OŚWIADCZENIE dotyczące wniosku o sfinansowanie kosztów udziału biernego w krajowej lub międzynarodowej konferencji, sympozjum, zjeździe naukowym 21.05.2020]464 kB
Pobierz plik (Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 21.05.2020.pdf)Regulamin udziel. pomocy w zakresie rozwij. kwalifikacji od 21.05.2020.pdf[Regulamin refundacji 21 05 2020]420 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny kursu kwalifikacyjnego.pdf)Regulamin organizacyjny kursu kwalifikacyjnego.pdf[ ]51 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego.pdf)Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego.pdf[ ]51 kB
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego_specjalizacji.pdf)Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego_specjalizacji.pdf[ ]61 kB