Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

 

Przewodnicząca- Barbara Gardyjas

Członkowie: Pielęgniarki

 1. Brzezinka Beata
 2. Kocibowska Beata
 3. Kruk-Kupiec Grażyna
 4. Kurek Anna
 5. Kusz Elżbieta
 6. Nieć-Olejniczak Zofia
 7. Paruszewska Bernarda 
 8. Religa Iwona
 9. Spyra Elżbieta
10.Stolarczyk Anna

Członkowie- Położne

 1. Modrzejewska Zuzanna
 2. Raczak Barbara
 3. Radecka Urszula
 4. Rejchert- Kuśmierkiewicz  Ewa
 5. Żebrak Małgorzata

 

 

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Przewodnicząca i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych pełnić będą dyżury w godzinach od 15001700, w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów w roku 2019:

05.02.2019
19.02.2019

05.03.2019
19.03.2019

02.04.2019
16.04.2019

07.05.2019
21.05.2019

04.06.2019
18.06.2019

02.07.2019
16.07.2019

06.08.2019
20.08.2019

03.09.2019
17.09.2019

01.10.2019
15.10.2019

05.11.2019
19.11.2019

10.12.2019