Newsletter

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, prezentować będziemy informacje o planowych procedurach konkursowych na pielęgniarskie/położnicze stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz ogłoszenia o konkursach ofert na świadczenia zdrowotne.

                           Serdecznie zapraszamy do lektury!
 


 

Konkursy na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych niebędacych przedsiębiorcami

altSzczegółowe zasady przeprowadzania konkursów na powyżej wskazane stanowiska kierownicze określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182).

Poniżej prezentujemy wykaz planowanych procedur konkursowych na stanowiska naczelnych pielęgniarek, przełożonych pielęgniarek zakładu oraz pielęgniarek oddziałowych.

1. Konkursy na stanowisko naczelnej pielęgniarki/położnej:

2. Konkursy na stanowisko przełożonej pielęgniarek/położnych zakładu:
 • Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach

3. Konkursy na stanowisko pielęgniarki/położnej oddziałowej:


 • Bloku Operacyjnego w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 • Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 • Izby Przyjęć Ogólnej w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 • Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Patologii Noworodka w Rydułtowach Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
 • Oddziału Dermatologicznego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
 • Oddziału Onkologicznego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
 • Oddziału Neurologicznego z pododdziałem udarowym SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
 • Bloku Operacyjnego - B Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Oddziału Chorób Serca i Naczyń oraz Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Ciężkiej Niewydolności Krążeniowo-Oddechowej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia – łóżka intensywne Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Bloku Operacyjnego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca
 • Oddziału Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca
 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca
 • Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Patologii Noworodka Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Nefrologii Dzieci Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Ogólnopediatrycznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Endokrynologii Dzieci Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii Dzieci Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Izby Przyjęć Oddziałów dla Dzieci Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Torakochirurgicznego z Oddziałem Chirurgicznym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Nefrologicznego z Pododdziałem Dializoterapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Urologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Oddziału Neurologicznego z Oddziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Głównej Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. Szyszko
 • Poradni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 SUM w Katowicach im. prof. S. SzyszkoUwaga! Informacje na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach o wszczętych postępowaniach konkursowych nie są równoznaczne z możliwością składania ofert kandydatów. Możliwe jest to dopiero po ukazaniu się ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.

Ogłoszenia o konkursach ofert na świadczenia zdrowotne

Poniżej prezentujemy ogłoszenia o konkursach ofert na świadczenia zdrowotne dostarczone do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Czytaj więcej...