Ogłaszamy dodatkowy nabór na bezpłatną specjalizację dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.


- Czas trwania kształcenia – 15 - 20 miesięcy (czas jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i może ulec zmianie/wydłużeniu !)

- Planowane miejsce realizacji zajęć teoretycznych – Łaziska Górne

- Planowane miejsce realizacji zajęć stażowych – teren województwa śląskiego

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji zobowiązane są złożyć w systemie SMK wniosek na specjalizację oraz przesłać następujące dokumenty:

  1. Kserokopię prawa wykonywania zawodu położnej
  2. Dokument potwierdzający posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie położnej w okresie ostatnich 5 – ciu lat (np. zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy - kserokopia, NIE umowa o pracę)
  3. Oświadczenie (załącznik)

W systemie SMK specjalizacja jest oznakowana następująco:

- Nazwa planu kształcenia: SS/PG-P/01/20 Łaziska Górne środki ministerialne,

- Organizator kształcenia: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

 - Planowana data rozpoczęcia: 2020-12-29

 - Planowana data zakończenia: 2022-08-28

Wymagane dokumenty należy przesłać listownie lub elektronicznie (scanem) najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 na adres:

  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 40-027 Katowice ul. Francuska 16
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowy egzamin wstępny planowany jest na początek lutego 2021. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej Izby.
 
Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwo ginekologiczno-położniczego 

- Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i Ginekologia, t. 1–2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015

 
Dodatkowe warunki dotyczące specjalizacji:

1) Warunkiem zakończenia specjalizacji jest posiadanie kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

a) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
b) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
c) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub
d) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

2) Warunkiem zakończenia specjalizacji jest posiadanie zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych:

- RKO
- Noworodka,
- Leczenie Ran dla położnych