W załączeniu opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki mgr Barbary Frymorgen w sprawie uprawnień pielęgniarek posiadających specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego i chirurgicznego do udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z opieką pielęgniarską nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie.