Uchwała Nr 543/2020/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2020 roku w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia się dziecka Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w załączniku