Ośrodek Kształcenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych

Z powodu pandemii w chwili obecnej maksymalnie mogą uczestniczyć 4 osoby na każdym ze szkoleń. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, to liczba uczestników zostanie odpowiednio zwiększona.

DATY SZKOLEŃ:

6-7 czerwca (sobota i niedziela)
17 - 18 czerwca (środa i czwartek)
20-21 czerwca (sobota i niedziela)

Więcej informacji w załączniku