16 listopada 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej spotkali się z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim oraz Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Zofia Małas oraz Andrzej Matyja wskazali najpilniejsze kwestie, które wymagają natychmiastowych działań...więcej informacji na stronie NIPiP

https://nipip.pl/informacja-o-spotkaniu-zofii-malas-prezes-nrpip-z-prezesem-rady-ministrow-oraz-ministrem-zdrowia/