Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2020/2021, którzy podejmą pracę w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Stypendium może być przyznane jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

a) jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
b) nie powtarza roku, na który złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
c) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
d) zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż złożenie wniosków/aktualizacji lub odbiór dokumentu prawa wykonywania zawodu w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem:

Sekretariat 32 209 04 15 wew. 10

Dział Rejestru 32 209 04 15 wew. 23 lub 35.

Trwa piąta polska edycja nagrody pielęgniarskiej pod patronatem JKM Królowej Szwecji.

Do 6 listopada 2020 r. wszystkie pielęgniarki i pielęgniarze aktywni zawodowo oraz osoby studiujące pielęgniarstwo, mogą zgłaszać pomysły, usprawniające opiekę zdrowotną w czasach COVID-19. Zwycięzca otrzyma stypendium 25000 zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż. Organizatorem stypendium w Polsce jest Fundacja Medicover.

Edycja Queen Silvia Nursing Award 2020:

o   Tematem zgłoszeń są pomysły dotyczące wyzwań, jakie COVID-19 stawia przed opieką zdrowotną.

o   Kandydat może zgłosić swój pomysł, który jeszcze nie został zrealizowany, jak również swoje rozwiązanie, które już zastosował.

o   Jest możliwość nominowania kolegi lub koleżanki z pracy lub z uczelni.

„Fundacja Medicover od wielu lat realizuje projekty wspólnie z pielęgniarkami. Pandemia COVID-19 pokazała wyraźnie, jak ważną rolę na całym świecie odgrywają pielęgniarki i pielęgniarze. Dlatego w edycji 2020 chcemy podziękować i nagrodzić kreatywne pielęgniarki i pielęgniarzy, którzy każdego dnia walczą z COVID-19.”- mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover. 

To prestiżowe stypendium przyznawane jest każdego roku i obecnie organizowane jest w Szwecji, Finlandii, Niemczech, Polsce, Litwie oraz w Uniwersytecie w Waszyngtonie.

Naszym wspólnym celem jest umożliwienie rozwoju pielęgniarkom i pielęgniarzom, dlatego uprzejmie proszę o przekazanie informacji o konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii pielęgniarkom i pielęgniarzom z Państwa otoczenia.

Wnioski można składać do 6 listopada 2020 roku poprzez stronę https://qsna.awardsplatform.com/?language=pl_PL

Więcej informacji o Queen Silvia Nursing Award http://www.queensilvianursingaward.pl/

Szanowni Państwo,

czasy pandemii zmieniają perspektywę pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej emailem na adres znajdujący się na jej dole. Państwa odpowiedzi będą – jako raport – przesłane do instytucji zajmujących się modelowaniem pracy pielęgniarek. Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie będzie NIKOMU udostępniana, prosimy o nie umieszczanie na niej ŻADNYCH DANYCH PERSONALNYCH oraz adresowych.

Ankieta zamieszczona jest w załączniku.

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich pracowników medycznych do wzięcia udziału w anonimowym badaniu naukowym Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Badanie dotyczy poziomu stresu, dobrostanu, zdrowia psychicznego i uzyskiwanego wsparcia w związku z COVID-19.

Opracowanie dostarczy wiedzy pomocnej w budowaniu strategii dbania o Państwa zdrowie i zasoby w czasie pandemii.

Bliższe informacje oraz kwestionariusz badania znajdziecie Państwo pod linkiem 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFRaqrO0q-NF7b9NPnGWR8p-LgLKnPKUzbD2CbVG2vx92tFg/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR0m24CT9y8xmAJousEq7EwaPZv707jcsGpdMOqcpCSjzkzplQdJ1nAHvM0

Z wyrazami szacunku, dr n.med. Magdalena Gawrych

Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego

Instytut Psychologii Akademia Pedagogiki Specjalnej

 

Szanowni Państwo,

Pani Alicja Szewczyk, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety-Diabetes Nurses COVID19 survey, dotyczącej wpływu COVID-19 na pacjentów chorych na cukrzycę.

Więcej informacji o ankiecie na stronie http://www.pfed.org.pl/aktualno347ci/ankieta-diabetes-nurses-covid-19-survey-wypelnij

Link do ankiety: Diabetes Nurses COVID 19 survey

Szanowni Państwo,

            Uprzejmie informujemy, iż w związku z realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia wynikającym z istniejącego w Polsce stanu epidemii oraz brakiem odpowiednich procedur obowiązujących w takich przypadkach, wszczęcie lub kontynuowanie postępowań konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym - na chwilę obecną - nie jest możliwe.

            Aktualna sytuacja epidemiczna w kraju - w szczególności w województwie śląskim - w pełni uzasadnia rygorystyczne przestrzeganie wszystkich wymaganych prawem oraz rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia zaleceń zmierzających do możliwie jak największego zminimalizowania groźby rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo członków komisji konkursowych, kandydatów oraz pracowników okręgowych izb, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych pismem z dnia 20.04.2020 r. oraz kolejnym z dnia 7.05.2020 r. zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego stosowania przepisu art. 49 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w warunkach obowiązującego stanu epidemii, na które – do dnia dzisiejszego – nie uzyskała odpowiedzi.

            Wobec powyższego, oczekując na zajęcie jednoznacznego stanowiska przez Ministerstwo Zdrowia, postanowiono o wstrzymaniu wszystkich działań w tym zakresie. O wszelkich zmianach zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.