Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Wytyczne dotyczące udzielania świadczeń w rodzajach opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz dla zakresu wentylacji mechanicznej w warunkach domowych znajdują się w załącznikach

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-w-stanie-epidemii-wirusa-sarscov2-dla-poloznychhttps://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-w-stanie-epidemii-wirusa-sarscov2-dla-poloznych oraz w załączniku

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28020040115520-scalone.pdf)SKMBT_C28020040115520-scalone.pdf[ ]564 kB

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje o powołaniu w ramach porozumienia z dnia 26.03.2020 r. zespołu adwokatów z Izby Adwokackiej w Katowicach gotowych do udzielania nieodpłatnych porad prawnych pracownikom służ medycznych w sprawach związanych z sytuacją epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Porady prawne będą udzielane telefonicznie lub drogą mailową.

W załączeniu lista adwokatów wraz z numerami telefonów oraz adresami e-mail.

 

Przewodnicząca ORPIP w Katowicach

dr nauk. o zdr. Anna Janik 

Załączniki:
Pobierz plik (lista adwokatów - aktualizacja.pdf)lista adwokatów - aktualizacja.pdf[ ]474 kB

Klinika Matmy oferuje bezpłatne internetowe korepetycje z matematyki, fizyki i informatyki w czasie kwarantanny dla dzieci Pracowników Systemu Opieki Zdrowotnej, tj. pielęgniarzy, salowych, położnych, diagnostów, ratowników medycznych i lekarzy. Wolontariuszami są nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkół średnich oraz uczelni wyższych w kraju i za granicą. Projekt spotyka się z entuzjastycznym odbiorem - w ciągu zaledwie dwóch dni do pomocy zgłosiło się już ponad 100 osób. 

Przydatne informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się pod adresem http://klinikamatmy.pl/

Można nas znaleźć oraz pisać do nas również na Facebooku: https://www.facebook.com/klinikamatmy


Z wyrazami szacunku

Jan Zając, Kierownik Projektu Klinika Matmy

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31 marca 2020 r.:

1. Do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych dotarła dzisiaj z Ministerstwa Zdrowia druga bezpłatna partia środków ochrony indywidulanej i środków dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych.
2. Przygotowana została przez radcę prawnego NIPiP opinia na zapytania pielęgniarek, położnych dotyczące, czy podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka, położna wykonuje świadczenia zdrowotne, może ją zmusić do podpisania oświadczenia o treści: „Od dnia … kategorycznie oświadczam o zawieszeniu pracy w …. . Od dnia …. ograniczam swoją działalność zawodową do jednego podmiotu leczniczego ……… (nazwa podmiotu) na stanowisku pielęgniarki.”

Treść z strony https://nipip.pl/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-koronawirusa/

Pytanie: czy podmiot leczniczy może zmusić pielęgniarkę do złożenia oświadczenia o treści: „Od dnia … kategorycznie oświadczam o zawieszeniu pracy w …. . Od dnia …. ograniczam swoją działalność zawodową do jednego podmiotu leczniczego ……… (nazwa podmiotu) na stanowisku pielęgniarki.”?

Odpowiedź: Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka wykonuje świadczenia zdrowotne, nie może jej zmusić do podpisania powyższego oświadczenia.

Treść komunikatu z strony https://nipip.pl/wazne-terapeuci-wspieraja-pielegniarki-i-polozne/

Na stronie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej znajdziecie Państwo listę psychoterapeutów gotowych udzielać bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego: http://ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie/

Przypominamy także, że możecie Państwo skorzystać także z pomocy ekspertów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Wojsk Obrony terytorialnej  Link