Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

W dniu 30.04.2020 br. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Treść w/w rozporządzenia w załączniku.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych przez niniejsze rozporządzenie ograniczeń dotyczących „zakazu dodatkowej pracy” dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wykonujących zawód w bezpośrednim kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz możliwości otrzymania rekompensat z tego tytułu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Okręgowej Izby w terminie późniejszym.

Informacje w tym zakresie można również uzyskać pod numerem telefonu 720 – 975 – 916 (od poniedziałku do piątku od 10 do 13).

Załączniki:
Pobierz plik (D2020000077501.pdf)D2020000077501.pdf[ ]315 kB

W związku z docierającymi do Okręgowej Izby głosami wyrażającymi zaniepokojenie wobec ostatnich zmian w przepisach prawa dotyczących organizacji i czasu pracy pracowników ochrony zdrowia,  informujemy, iż NIPIP wystosowała do Premiera Mateusza Morawieckiego pismo, w którym wyraziła swoje niezadowolenie z powodu pominięcia środowiska pielęgniarek i położnych przy wprowadzeniu zmian legislacyjnych w art. 15x ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, 567 i 568).

W załączeniu pismo NRPIP z dnia 27.04.2020 r. do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Załączniki:
Pobierz plik (2020-04-27_Premier.pdf)2020-04-27_Premier.pdf[ ]1135 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 28 kwietnia 2020 r.:  

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.       Po interwencji NIPiP dotyczących działań podejmowanych przez Wojewodów w zakresie  kierowania pielęgniarek i położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informacje na temat zasad i warunków skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

2.      W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wykonywania pracy w okresie przebywania na kwarantannie lub izolacji domowej  NIPiP skierowała pismo do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wyjaśnienie m.in.: (pismo w załączniku)

-          Czy słuszne jest twierdzenie, że okres kwarantanny, izolacji lub izolacji domowej jest okresem zrównanym z okresem niezdolności do pracy, a ubezpieczony musi powstrzymać się od wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej zgodnie z art. 17 ustawy o ubezpieczeniu chorobowym?

-          Jeżeli nie, to czy to oznacza, że pielęgniarka lub położna objęta obowiązkową kwarantanną może przez cały jej okres przebywać na terenie swojego zakładu pracy (szpitala, przychodni) i wykonywać pracę zarobkową?

3.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 28 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Na Śląsku Uber jeździ do szpitali Szpital Specjalistyczny w Chorzowie; Szpital Specjalistyczny nr. 1 w Bytomiu; Szpital Megrez w Tychach; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr.5 w Sosnowcu im. Św. Barbary; Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; Szpital MSWiA Katowice; Szpital Miejski nr.4 w Gliwicach

Więcej informacji oraz możliwość zarejestrowania poprzez formularz na stronie https://www.uber.com/pl/blog/przejazdy-uber-medics

Przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia informacje na temat zasad kierowania do pracy pracowników medycznych przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 „Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii” w załączniku.

Informacja szczegółowo przedstawia warunki formalne kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, wymienia wyłączenia oraz opisuje sposób wynagradzania i pokrywania kosztów związanych z takim skierowaniem. 

Załączniki:
Pobierz plik (Wytyczne_MZ.doc)Wytyczne_MZ.doc[ ]73 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 24 kwietnia 2020 r.:  

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.     NIPiP po raz kolejny interweniowała do Ministerstwa Zdrowia o zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne pielęgniarki i położne realizujące świadczenia w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Hospicjach, Opiece Domowej Długoterminowej, Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej oraz indywidulane i grupowe praktyki pielęgniarskie i położnicze w zakresie POZ. (pismo w załączniku)

2.      NIPiP poparła stanowisko Pracodawców RP w sprawie dostępu do badań dla pacjentów i pracowników pozostałych podmiotów leczniczych. Przekazujemy odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie.

3.     Przygotowane zostały kolejne rekomendacje przekazane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne: zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę - pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

4.      Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 24 kwietnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne

 

To nic jeśli powiem, iż dziękuję za Waszą pracę i poświęcenie. 

To nic jeśli powiem, iż każdego dnia dokonujecie wyboru mogącego zaważyć na Waszym życiu i zdrowiu - Waszym i Waszych rodzin.

Na nic Wam pochwały i gratulacje, kiedy co dzień dla dobra innych narażacie siebie samych, bo cóż znaczą słowa pośród strachu i lęku, który odczuwacie w każdej sekundzie Waszej pracy.

Lecz pragnę Państwa zapewnić, iż nie jesteście sami w tej walce. Zapewniam, że Samorząd, który wszyscy tworzymy stanie na wysokości zadania. Służymy i nadal ze zdwojoną siłą będziemy służyć pomocą każdej osobie, która będzie tego potrzebowała. Udzielamy przez cały czas wszystkim naszym Członkom wsparcia psychologicznego, prawnego oraz finansowego w formie zapomóg chorobowych, losowych oraz dofinansowań. Dodatkowo będziemy również w szczególny sposób indywidualnie wspierać tych, którzy zostali zakażeni koronawirusem. O formie i zasadach tej szczególnej pomocy zostaniecie Państwo poinformowani. Nikt nie będzie pozostawiony sam sobie znajdując się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Razem przetrwamy ten trudny czas i wyjdziemy z niego silniejsi niż kiedykolwiek - jak zawsze.

Z wyrazami szacunku,

Anna Janik

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach

Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w sprawie zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (20200424104553.pdf)20200424104553.pdf[ ]127 kB

Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową oraz odpowiedź otrzymana z MZ w załączniku