Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,

jak co roku z okazji międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Położnej, składam najserdeczniejsze życzenia dla całego grona Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych.

W tym trudnym czasie szczególnie życzę wytrwałości i jednocześnie dziękuję za trud i dobro płynące z serc personelu pielęgniarskiego.

Ufam, że zaangażowanie, pasja i miłość jakich można się od Państwa uczyć na co dzień, znajdą lustrzane odbicie w sercach i myślach pacjentów.

Z wyrazami wielkiego uznania i szacunku,

Piotr Deszcz wraz z Zespołem Solpharm

W związku z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek i Położnych, w imieniu Śląskich Farmaceutów, składamy najlepsze życzenia zdrowia oraz pomyślności.

Wyzwania i problemy środowiska pielęgniarskiego i farmaceutycznego, są dziś w wielu obszarach bardzo podobne, wszyscy staramy się jak najlepiej pomagać pacjentom, Państwo poprzez Opiekę Pielęgniarską, my poprzez Opiekę Farmaceutyczną.

W tym dniu składamy również gorące podziękowania za współpracę w ramach Ochrony Zdrowia zarówno w obszarze ogólnodostępnym, jak i szpitalnym, a także bliskie i serdeczne relacje jakie łączą nasze samorządy zawodowe.

Z wyrazami uznania, szacunku i zawodowej sympatii

W imieniu Śląskich Farmaceutów

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 11 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP zwróciła się Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego z wnioskiem o obniżenie stawki podatku od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii. (pismo w załączniku)
 
2.      NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o ustalenie w drodze obwieszczenia maksymalnych urzędowych cen zbytu zawierających podatek od towarów i usług, urzędową marżę hurtową oraz urzędowe marże detaliczne (cena wynikowa) na środki ochrony indywidualnej, niezbędne podczas wykonywania pracy przez pielęgniarki i położne przy zwalczaniu epidemii.  (pismo w załączniku)
 
3.      Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:

·        Uaktualnione zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach  na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

4.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 11 maja br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 maja 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NRPiP zwróciła się do Premiera RP z prośbę o pilną zmianę przepisów §  3.ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U.2020.792, dalej zwany także rozporządzeniem, reagujące kwestie  swobodnego przepływu osób wykonujących zawody medyczne, w szczególności pielęgniarki i położnej - w ruchu transgranicznym.
 
2.      Przygotowana została kolejna rekomendacja przekazana przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez  pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne:

·        zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i  wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach  na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

3.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 8 maja br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Szanowni Państwo,

W załączniku do niniejszego artykułu znajduje się pismo od ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara dotyczące sugerowania, iż zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w środowisku górniczym pochodzą od pielęgniarek będących żonami górników.

W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiły się przy interpretacji przepisów prawnych dotyczących norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, Prezes NRPIP zwróciła się do Ministra Zdrowia o udzielenie wyjaśnień na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.

Poniżej zamieszczono odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia z dnia 6.05.2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (pismo z NRPIP do MZ.pdf)pismo z NRPIP do MZ.pdf[ ]823 kB
Pobierz plik (odpow. MZ do NIPiP normy.pdf)odpow. MZ do NIPiP normy.pdf[ ]145 kB