Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach podjęła Uchwałę, na mocy której członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, który w wyniku wykonywanej pracy zawodowej został zarażony wirusem SARS-CoV-2 i zachorował na COVID-19, albo przez co najmniej 2 miesiące pracował:

1)     w szpitalu jednoimiennym lub zakaźnym,

2)     w komórkach organizacyjnych innych szpitali, na których udzielane są świadczenia zdrowotne związane wyłącznie z przeciwdziałaniem COVID-19,

3)     w izolatoriach, w których przebywali pacjenci zarażeni wirusem SARS-CoV-2, 

4)     został skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii.

może ubiegać się o jednorazowe sfinansowanie 3-dniowego pobytu wypoczynkowo-regenerującego w SPA Hotel Jawor**** w miejscowości Jaworze, ul. Turystyczna 204.

Aby uzyskać pomoc w postaci sfinansowania pobytu wypoczynkowo-regenerującego należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Komisję Socjalną działającą przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku członek Izby otrzyma voucher, który będzie mógł wykorzystać trakcie 3-dniowego pobytu w SPA Hotel Jawor**** w Jaworze.

Voucher nie podlega wymianie i jest wydawany wyłącznie osobie upoważnionej do jego otrzymania.

Voucher jest przeznaczony dla 1 osoby i obejmuje:

- zakwaterowanie (2 x doba hotelowa) w pokoju 1-osobowym,

- 2 x śniadanie,

- 2 x obiadokolacja,

- zabiegi SPA (masaż relaksacyjny całościowy, zabieg na twarz "Wodny Eliksir", owocowy peeling ciała, masaż twarzy z ampułką regenerującą, zabieg na ciało "Tropikalna Wyspa"),

- możliwość korzystania z malowniczego basenu wymiarach 25 m x 10 m, kompleksu "Świata saun", jacuzzi, salki fitness, boiska do siatkówki, badmintona, wypożyczalni rowerów górskich.

Cena za pakiet dla 1 osoby wynosi 1.494,00  zł

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z wyjazdu lub przekazania vouchera osobie trzeciej Wnioskodawca pokrywa koszt w wysokości 100% wartości usługi.
Voucher podlega opodatkowaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prosimy nie rezerwować terminu pobytu przed otrzymaniem vouchera. Nabywca vouchera jest zobowiązany do indywidualnej rezerwacji w SPA Hotel Jawor**** Tel. 33/819-86-00

Voucher jest ważny do 15.12.2020 r.

UWAGA! Prosimy o składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej, drogą listowną. Do wniosku prosimy dołączyć podpisaną informację dla osoby uprawnionej do otrzymania vouchera. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 sierpnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

  1. NIPiP przygotowała opinię prawną w sprawie samodzielnego ordynowania i wystawiania recept na leki z grupy OTC przez pielęgniarki i położne (opinia w załączniku)
  2. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 7 sierpnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (RECEPTY OPINIA.doc)RECEPTY OPINIA.doc[ ]35 kB
Pobierz plik (20200807_NIPiP_akty prawne.doc)20200807_NIPiP_akty prawne.doc[ ]1029 kB

Podstawowe zasady składania wniosków o przyznanie grantu:

1.       Do składania Wniosków o przyznanie grantu uprawnione są następujące podmioty:

a.      ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),

b.      ZPO (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),

c.       Hospicjum stacjonarne, świadczące wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym,

d.      DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) do 100 mieszkańców,

e.      DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) powyżej 100 mieszkańców.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 sierpnia 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy informację o konkursie NFZ na środki, które mogą być przeznaczone m. in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu. (informacja w załączeniu)

2.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 4 sierpnia br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (konkurs NFZ.doc)konkurs NFZ.doc[ ]29 kB
Pobierz plik (20200804_NIPiP_akty prawne.doc)20200804_NIPiP_akty prawne.doc[ ]1159 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31 lipca 2020 r.:.

1.      Wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia o wykreślenie pkt 1 w art. 13 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk senacki nr 169), w którym wprowadzono nowe kompetencje zawodowe położnej, będące de facto kompetencjami właściwymi dla zawodu pielęgniarki.

2.      Przekazanie monitoringu aktów prawnych przygotowany na dzień 31 lipca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (pismo NRPiP 31.07.2020r.pdf)pismo NRPiP 31.07.2020r.pdf[ ]468 kB
Pobierz plik (20200731_NIPiP_akty prawne.doc)20200731_NIPiP_akty prawne.doc[ ]1078 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 lipca 2020 r.:

1.      Przekazanie środowisku zawodowemu informacji o wznowieniu kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych w dobie COVID-19; procedurach dotyczących odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach lub ZOL-ach; aktualizacji procedur dla pielęgniarek i położnych na czas trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

2.      Przekazanie monitoringu aktów prawnych przygotowany na dzień 30 lipca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27 lipca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, która dotyczy zmiany kar za błędy medyczne wprowadzonych nowelizacją Kodeku Karnego. Pismo stanowi odpowiedź na Stanowisko nr 38 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, czyli Tarcza antykryzysowa 4.0 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) przesłane do Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Sprawiedliwości.

2.      Przekazujemy pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie aktualizowania procedur oraz wytycznych dla pielęgniarek i położnych na czas trwania epidemii koronowirusa SARS-CoV-2, stanowiące odpowiedź na pismo NRPiP skierowane do MZ 6 lipca 2020 r.

3.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 27 lipca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy, do udziału w IV Ogólnopolskim Forum Pielęgniarki i Położnej, które odbędzie się w Gdyni w hotelu Nadmorskim w dn. 9 – 10 października 2020.

Intencją jest aby spotkanie było zarówno źródłem najnowszych informacji dotyczących postępowania z pacjentem przedstawionych z punktu widzenia ekspertów w danej dziedzinie, jak i okazją do szerokiej dyskusji.

Wierzymy, że Państwa udział w sesjach będzie doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy oraz skonfrontowania własnych doświadczeń z aktualnym podejściem do diagnostyki i leczenia. 

Zapraszamy także do udziału w bezpłatnych konferencjach, które odbędą się we wrześniu br. we Wrocławiu, Katowicach oraz w Warszawie. 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie  www.fpp.edu.pl

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 16 lipca 2020 r.:

1.      Przekazanie środowisku zawodowemu zaktualizowanych wytycznych do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w związku z utrzymującym się ryzykiem zachorowań na COVID-19. (w załączniku)

2.      Przygotowanie monitoringu aktów prawnych wg stanu na dzień 16 lipca br. (w załączniku).

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP