Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

W związku z obecną obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z transmisją koronawirusa SARS-CoV-2  w odniesieniu do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w opiece  długoterminowej wprowadzono zmiany:
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. DZ.U. 2020 poz 460.

Załączniki:
Pobierz plik (DzU 2020 460.pdf)DzU 2020 460.pdf[ ]233 kB

Apel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz personelu świadczącego usługi zdrowotne w domu pacjenta skierowany do: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Konsultantów Krajowych we wszystkich dziedzinach pielęgniarstwa, Wojewody Śląskiego, Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów z terenu woj. śląskiego, Dyrektorów Szpitali  w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Apel w spr. koronawirusa.pdf)Apel w spr. koronawirusa.pdf[ ]119 kB

UWAGA
W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym od dnia 16.03.2020 r. do odwołania ulegają zmianie zasady udzielania bezpłatnej pomocy psychologicznej dla członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Z panią psycholog Haliną Radziwołek-Łosik można się skontaktować jedynie telefonicznie w każdy wtorek od godziny 10:00 do 18:00 pod numerem telefonu 789 274 011.

Strona Zespółu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

https://nipip.pl/koronawirus/

a na niej między innym:

Stanowisko Konsultanta Krajowego oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dotyczące obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z transmisją koronawirusa SARS-CoV-2  w odniesieniu do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w opiece długoterminowej w załączniku

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2., przygotowany przez Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat_NIPIP_Koronawirus.doc)Komunikat_NIPIP_Koronawirus.doc[ ]104 kB

Przepisy prawne przydatne w aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego:

I.  ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz. 3740) – tzw. „specustawa” – weszła w życie od 8 marca 2020 r.

pełna treść dostępna pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374

Ustawa wprowadza następujące zasady:

1)      Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.