Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuje o powołaniu w ramach porozumienia z dnia 26.03.2020 r. zespołu adwokatów z Izby Adwokackiej w Katowicach gotowych do udzielania nieodpłatnych porad prawnych pracownikom służ medycznych w sprawach związanych z sytuacją epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Porady prawne będą udzielane telefonicznie lub drogą mailową.

W załączeniu lista adwokatów wraz z numerami telefonów oraz adresami e-mail.

 

Przewodnicząca ORPIP w Katowicach

dr nauk. o zdr. Anna Janik 

Załączniki:
Pobierz plik (lista adwokatów - aktualizacja.pdf)lista adwokatów - aktualizacja.pdf[ ]474 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31 marca 2020 r.:

1. Do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych dotarła dzisiaj z Ministerstwa Zdrowia druga bezpłatna partia środków ochrony indywidulanej i środków dezynfekcyjnych dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie praktyk zawodowych.
2. Przygotowana została przez radcę prawnego NIPiP opinia na zapytania pielęgniarek, położnych dotyczące, czy podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka, położna wykonuje świadczenia zdrowotne, może ją zmusić do podpisania oświadczenia o treści: „Od dnia … kategorycznie oświadczam o zawieszeniu pracy w …. . Od dnia …. ograniczam swoją działalność zawodową do jednego podmiotu leczniczego ……… (nazwa podmiotu) na stanowisku pielęgniarki.”

Treść z strony https://nipip.pl/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-koronawirusa/

Pytanie: czy podmiot leczniczy może zmusić pielęgniarkę do złożenia oświadczenia o treści: „Od dnia … kategorycznie oświadczam o zawieszeniu pracy w …. . Od dnia …. ograniczam swoją działalność zawodową do jednego podmiotu leczniczego ……… (nazwa podmiotu) na stanowisku pielęgniarki.”?

Odpowiedź: Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka wykonuje świadczenia zdrowotne, nie może jej zmusić do podpisania powyższego oświadczenia.

Treść komunikatu z strony https://nipip.pl/wazne-terapeuci-wspieraja-pielegniarki-i-polozne/

Na stronie Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej znajdziecie Państwo listę psychoterapeutów gotowych udzielać bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego: http://ptpp.pl/terapeuci-oferujacy-wsparcie/

Przypominamy także, że możecie Państwo skorzystać także z pomocy ekspertów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Wojsk Obrony terytorialnej  Link

Katowice, dnia 31 marca 2020 r.

 

Szanowni Państwo.

 

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, której mam zaszczyt przewodniczyć, jak i wszystkich Pielęgniarek i Położnych należących do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, wzywam Państwa do zaprzestania rozpowszechniania fałszywych oskarżeń piętnujących pielęgniarki i położne, jako osoby, przez której następuje eskalacja zachorowań na COVID-19 wskutek zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jestem oburzona, iż wolne media w demokratycznym kraju w zaistniałej sytuacji pozwalają sobie na komentarze typu: ,,pacjenci zakażają się od pielęgniarek", ,,pielęgniarka była zarażona koronawirusem i zaraziła pacjentów", czy „zarazili się od pielęgniarki” itp. Personel medyczny KAŻDEGO DNIA ryzykuje zdrowie i życie swoje, jak i swoich bliskich, opiekując się pacjentami,
a Państwo – którzy w dużej mierze nie musicie nawet wychodzić z domu, bo pracujecie Państwo zdalnie, nastawiacie przeciwko nam społeczeństwo? Uważacie Państwo, że tego typu zachowanie jest właściwe?

We Francji na znak solidarności z personelem medycznym i osobami zarażonymi zapalana jest wieża Eiffla, we Włoszech ludzie wychodzą na balkony i śpiewają, by w miarę możliwości być bliżej siebie oraz zapewnić personel medyczny i chorych o wsparciu,
w Hiszpanii każdego dnia z balkonów rozlegają się brawa dla tych cichych BOHATERÓW,
a w Polsce rzucają Państwo w nich oskarżeniami? W ludzi, którzy pracują bez odpowiedniego sprzętu, za śmiesznie niskie wynagrodzenie i często mając ograniczony kontakt z najbliższymi? Jestem tym ogromnie zbulwersowana - i mówię to w imieniu niemal 33 tysięcy pielęgniarek
i położnych, które mam zaszczyt reprezentować. Tego typu zachowanie jest niewłaściwe oraz żenujące i nie wypada, by prezentowali je przedstawiciele poważnych mediów. Dlatego jeszcze raz powtórzę: proszę o ZAPRZESTANIE szkalowania dobrego imienia pielęgniarek, położnych, jak i innych przedstawicieli zawodów medycznych, bo na to nie zasłużyli.

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w Katowicach

dr n. o zdr. Anna Janik

 

Załączniki:
Pobierz plik (Skan - odezwa do mediów.pdf)Skan - odezwa do mediów.pdf[ ]87 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 30 marca 2020 r.:

1.      Wystosowane zostało pismo do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego (z powiadomieniem Premiera Mateusza Morawieckiego) z apelem o przygotowanie i wydanie w trybie PILNYM na podstawie art. 22 ust. 5   ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295). w zw. z  art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, (Dz.U.2020.374) - rozporządzenia w sprawie  standardów organizacyjnych pobytu i zakwaterowania pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych realizujących ustawowe obowiązki wynikające z stanu epidemii  COVID-19. (pismo w załączniku)

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28020033014520.pdf)SKMBT_C28020033014520.pdf[ ]784 kB
Pobierz plik (20200327_NIPiP_akty prawne.doc)20200327_NIPiP_akty prawne.doc[ ]253 kB

Treść komunikatu z strony https://nipip.pl/rozporzadznie-owu-2020-03/

Mamy Rozporządzenie przedłużające tzw. Pakiet Szumowskiego do końca 2020 roku!

To dla nas bardzo istotna informacja. Mimo kryzysowej sytuacji, koncentrowania sił na walce z pandemią koronawirusa, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wnioskowały do Ministra Zdrowia o podjęcie działań, które zagwarantują kontynuację wypłaty środków przeznaczonych dla pielęgniarek po 31 marca 2020 r. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wchodzi ono w życie 1 kwietnia 2020 r. i przedłuża działanie OWU do 31 grudnia 2020 r.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27 marca 2020 r.:

1.      Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystosowała apel, w którym stanowczo sprzeciwia się niekorzystnym zapisom w tzw.  „spec – ustawie” (apel w załączeniu)

2.      Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych interweniował do Wiceministra Janusza Cieszyńskiego w sprawie zapisu dotyczącego teleporad dla pielęgniarek i położnych. W odpowiedzi wpłynęło pismo w tej sprawie. (pismo z MZ z dnia 27.03.2020 r. w załączeniu)

3.      Przekazujemy do wiadomości pismo z Ministerstwa Zdrowia skierowane do pracowników sektora ochrony zdrowia (w załączeniu).

4.      Przekazujemy do wiadomości informacje uzyskane z Departamentu Pielęgniarek
i Położnych (Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-COV-2).

5.      Informujemy, że powołany został konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego dr. n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Treść komunikatu z strony https://nipip.pl/apel-naczelnej-rady-pielegniarek-i-poloznych-z-dnia-26-marca-2020-roku-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-systemu-ochrony-zdrowia-zwiazanych-z-zapobieganiem-przeciwdzi/

APEL

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie projektu ustawy

o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Wskazuje:

zgodnie z treścią przyrzeczenia środowisko pielęgniarek i położnych jest zobowiązane nieść pomoc każdemu człowiekowi w zagrożeniu zdrowia i życia. W obecnych warunkach rzetelnie i z godnością sprawujemy to posłannictwo. Ryzykujemy swoim życiem i zdrowiem. Jest to wpisane w specyfikę wykonywanego zawodu. Choć boimy się tego ryzyka, to podejmujemy walkę o ludzkie życie i zdrowie.