Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie

Przejdź do zakładki

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym

Przejdź do zakładki

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów

Przejdź do zakładki

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych

Przejdź do zakładki

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 19 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy informacje dotyczące uroczystości w intencji bł. Hanny Chrzanowskiej oraz zmarłych pielęgniarek zakażonych koronawiursem oraz przyznaniu pośmiertnie przez NRPiP odznaczeń samorządowych – Statuetki „Cierpiącym przywrócić nadzieję”. (informacje w załączniku)

2. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 18 czerwca – (Sprawozdanie Komisji Senackiej)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 17 czerwca 2020r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. Przekazujemy odpowiedz Ministerstwa Edukacji Narodowej na apel NIPiP o podjęcie pilnych działań mających na celu wprowadzenie w skali całego kraju cyklicznych, obowiązkowych i bezpłatnych testów na obecność koronawirusa dla personelu medycznego zatrudnionego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.  (pisma NIPiP oraz MEN w załączniku)

2. Monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 17 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Szanowni Państwo,

            Uprzejmie informujemy, iż w związku z realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia wynikającym z istniejącego w Polsce stanu epidemii oraz brakiem odpowiednich procedur obowiązujących w takich przypadkach, wszczęcie lub kontynuowanie postępowań konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym - na chwilę obecną - nie jest możliwe.

            Aktualna sytuacja epidemiczna w kraju - w szczególności w województwie śląskim - w pełni uzasadnia rygorystyczne przestrzeganie wszystkich wymaganych prawem oraz rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia zaleceń zmierzających do możliwie jak największego zminimalizowania groźby rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo członków komisji konkursowych, kandydatów oraz pracowników okręgowych izb, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych pismem z dnia 20.04.2020 r. oraz kolejnym z dnia 7.05.2020 r. zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego stosowania przepisu art. 49 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w warunkach obowiązującego stanu epidemii, na które – do dnia dzisiejszego – nie uzyskała odpowiedzi.

            Wobec powyższego, oczekując na zajęcie jednoznacznego stanowiska przez Ministerstwo Zdrowia, postanowiono o wstrzymaniu wszystkich działań w tym zakresie. O wszelkich zmianach zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 15 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy informację o organizowanym w ramach Akademii CSIOZ projekcie szkoleniowym „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. (w załączniku komunikat)

2.      Przekazujemy informację o konferencji 3. FORUM WIRUSOLOGICZNE „WIRUSY W CIENIU COVID-19”, które odbędzie się w dniach 3-4 lipca br. Konferencja poświęcona będzie zakażeniom wirusowym SARS-CoV-2, HBV, HCV, HIV i innym. Szczegółowe informacje oraz formularz informacyjny znajdują się na stronie: www.forumwirusologiczne.pl

3.      Monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 15 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat_AkademiaEDM.doc)Komunikat_AkademiaEDM.doc[ ]512 kB
Pobierz plik (20200615_NIPiP_akty prawne.doc)20200615_NIPiP_akty prawne.doc[ ]522 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 10 czerwca 2020 r.:

1.      Aktywne włączenie się w działania antydyskryminacyjne, mające na celu zwrócenie uwagi na problem społeczny, psychologiczny i prawny, jakim jest hejt doświadczany przez pracowników w związku z epidemią koronawirusa. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych współuczestniczy jako aktywny partner Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w akcji społecznej „Pracuję, nie hejtuję”.

https://nipip.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-akcji-spolecznej-pracuje-nie-hejtuje-ktora-organizuja-oddzialy-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-pracownikow-sluzby-bhp-przy-wsparciu-naczelnej-izby-pielegniar/

2.      Udostępnienie środowisku zawodowemu informacji o możliwości dofinansowania wynagrodzeń i zakupu środków ochrony osobistej w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach i DPS-ach.

https://nipip.pl/250-mln-zl-z-power-na-pomoc-dla-placowek-opieki-calodobowej/

3.      Przygotowanie monitoringu aktów prawnych wg stanu na dzień 10 czerwca br. (w załączniku)

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (20200610_NIPiP_akty-prawne.doc)20200610_NIPiP_akty-prawne.doc[ ]528 kB

Szanowni Państwo

Informujemy, że otrzymaliśmy kolejną turę środków ochrony osobistej do bezpłatnej dystrybucji:

rękawiczki, przyłbice, maseczki ochronne, środki dezynfekcyjne.

Powyższy asortyment  zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia jest skierowany do:

  • pielęgniarek i położnych rodzinnych,
  • medycyny szkolnej,
  • pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej,
  • DPS,
  • domowej opieki paliatywno – hospicyjnej,
  • opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie,
  • praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych w tych zakresach świadczeń.

Prosimy osoby realizujące ww świadczenia o przesłanie pocztą E-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. następujących danych:

nazwa jednostki, ilość zatrudnionych pielęgniarek i położnych, telefon kontaktowy

celem umożliwienia nam dokonania podziału środków dla poszczególnych podmiotów.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy Komunikat GIS „Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

2.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 8 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Załączniki:
Pobierz plik (20200608_NIPiP_akty prawne.doc)20200608_NIPiP_akty prawne.doc[ ]500 kB

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o udostępnienie danych na temat zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pielęgniarek i położnych. Przekazujemy informację MZ w tej sprawie. (pisma w załączniku)
 
2.      Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie NIPiP w sprawie możliwości przeprowadzenia w podmiotach leczniczych porodów rodzinnych, tj. z udziałem osoby towarzyszącej. (korespondencja z MZ w załączniku)

3.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych na dzień 5 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej Aktualizacja z dnia 03.06.2020 r. Rekomendacje: Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus znajdują cię na stronie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/aktualizacja-zalecen-w-stanie-epidemii-wirusa-sarscov2-dla-poloznych-rodzinnych-poz

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1.      Przekazujemy opracowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu - zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, warunkujące bezpieczeństwo podczas przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

Wytyczne znajdują się na pod linkiem:  http://www.ckppip.edu.pl/news/390/121/Wytyczne-dla-osob-przystepujacych-do-egzaminu/d,zam_pub_all.html

2.      Komunikat GIS dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-1 (Opracowanie na dzień 29.05.2020 r. na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-15-warszawa-29-maja-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

3.      Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 4 czerwca br.

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

 

Załączniki:
Pobierz plik (20200604_NIPiP_akty prawne.doc)20200604_NIPiP_akty prawne.doc[ ]497 kB