01.

Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie ....

Przejdź do zakładki

02.

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym...

Przejdź do zakładki

03.

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów ...

Przejdź do zakładki

04.

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych...

Przejdź do zakładki

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Uroczyste Obchody 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, które odbędą się 30 września 2016r w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu ul. Gen. De Gaulle'a 17 o godz. 14.30. Podczas uroczystości zostaną przyznane statuetki Diamentowy Czepek.
Po części oficjalnej zapraszamy serdecznie na spektakl Złodziej- komedię jednego najpopularniejszych brytyjskich autorów Erica Chappella w reżyserii Cezarego Żaka.  
Planowana godzina spektaklu 18.00.

PROŚBA O KONTAKT:  Członkowie organów wszystkich kadencji samorządu zawodowego: w związku z obchodami 25-lecia uprzejmie prosimy o kontakt z OIPIP celem aktualizacji Państwa danych adresowych

Będziemy wdzięczni za kontakt

 

II Ogólnopolski Kongres dla Pielęgniarek, Położnych, Lekarzy, Członków Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Pracowników Inspekcji Sanitarnej i Osób Zainteresowanych Tematyką Kongresu. Bezpieczny pacjent, bezpieczny personel


Termin:
16–17 września 2016 r.

Miejsce:
Hotel Diament Arsenal Palace
ul. Paderewskiego 35
41-500 Chorzów

Kierownik Naukowy:
dr n. med. Mirosława Malara

Patronat:
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Załączniki:
Pobierz plik (EPI16_banner480X685_04p.jpg)baner[ ]83 kB

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zachęca wszystkie pielęgniarki i położne, które posiadają tytuł licencjata,
aby kontynuowały kształcenie i podjęły studia magisterskie. Studia II stopnia dają nie tylko osobistą satysfakcję z podnoszenia własnych kwalifikacji oraz wykształcenia,
ale także otwierają ścieżkę kariery zawodowej w ochronie zdrowia, gdyż są wymogiem obowiązkowym w tym zakresie.
Warunkiem rozpoczęcia ubiegania się o wyższe stanowiska w ochronie zdrowia jest tytuł magistra. Wymogu tego nie zastąpi ukończenie innych kursów.
Tytuł magistra otwiera drogę do stanowisk związanych z zarządzaniem i kierowaniem poszczególnymi jednostkami w podmiotach leczniczych, daje możliwość ubiegania się o lepszą pracę, wyższe zarobki oraz większe możliwości rozwoju zawodowego.
Dyplom studiów magisterskich to atut na rynku pracy, potwierdzenie uzyskanych kompetencji, kwalifikacji oraz umiejętności, co pozwala na wyróżnienie wśród konkurencji, prestiż oraz stabilizację finasową.