Newsletter

Dr Mariola Bartusek - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Poświęcenie sztandaru OIPiP - Katowice 2010
Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łaziskach Górnych
Konferencja szkoleniowa