01.

Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie ....

Przejdź do zakładki

02.

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym...

Przejdź do zakładki

03.

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów ...

Przejdź do zakładki

04.

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych...

Przejdź do zakładki

w załączeniu pismo Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dotyczące rozporządzenia w sprawie OWU

Załączniki:
Pobierz plik (20161021092239.pdf)20161021092239.pdf[ ]116 kB

w załączeniu przekazujemy pismo Beaty Cholewki Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, które jest odpowiedzią na stanowisko nr 2 Prezydium NRPIP odnoszące się do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich

Załączniki:
Pobierz plik (ORPiP -pismo MZ-19-10-1.pdf)ORPiP -pismo MZ-19-10-1.pdf[ ]390 kB
Pobierz plik (SKMBT_pismo DPiP w MZ.pdf)SKMBT_pismo DPiP w MZ.pdf[ ]1301 kB